ANBI status

Auris heeft de ANBI status. Dat betekent dat Auris de status heeft van een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor geldt Auris voor de Belastingdienst als een goed doel. Hieronder enkele gegevens op een rij.

Lees voor

De namen van onze stichtingen met een ANBI-status:

 • Stichting Koninklijke Auris Groep
 • Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep
 • Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

Het RSIN-nummer van de stichtingen:

 • Stichting Koninklijke Auris Groep – 2772115
 • Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep – 810938662
 • Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep – 813070727

Rekeningnummers:

 • Stichting Koninklijke Auris Groep: NL16 ABNA 0514 6222 29
 •  Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep: NL27 ABNA 0438 1051 33
 • Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep: ABNA 0437 2100 49

De BIC-code is voor alle rekeningen ABNANL2A.

Fiscale gegevens
Voor de omzetbelasting geldt het volgende nummer: 8041.15.667. Dit nummer geldt voor heel Auris. Voor de loonheffing gelden wel aparte nummers:

 • Stichting Koninklijke Auris Groep: 0027.72.115
 •  Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep: 8109.38.662
 •  Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep: 8130.70.727

Contactgegevens
Ammanplein 2 (hoofdkantoor)
3031RT, Rotterdam

Postbus 3192
3003AD, Rotterdam

Beschrijving van doel, missie en bestaansreden van de organisaties
Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal.

Bestuurssamenstelling en naam bestuurslid
Hermien Hendrikx, voorzitter Raad van Bestuur
Tijs van der Wielen, lid Raad van Bestuur

Actueel beleidsplan
Lees meer over onze missie, visie, kernwaarden en de strategische doelen voor 2022.

Het beloningsbeleid voor zowel werknemers als bestuurders
Wij hebben op dit moment géén separaat beloningsbeleid, maar volgen de cao PO en cao GZ.