Een cliënt aanmelden voor onderzoek

Wilt u een kind of volwassene aanmelden voor onderzoek? Hieronder leest u welke stappen u neemt om uw cliënt aan te melden.

Lees voor

Wat is er nodig om een cliënt aan te melden voor onderzoek?

Verwijsbrief
Een verwijsbrief van een arts is altijd nodig om uw cliënt aan te melden. Dit kan via Zorgdomein. In de verwijsbrief vermeldt u de volgende gegevens:

  • Persoonsgegevens van de cliënt
  • Een duidelijke onderzoeksvraag

Aanmeldformulier en aanvullende informatie
Naast de verwijsbrief ontvangen wij ook graag een door de cliënt (of ouders) ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. Het aanmeldformulier vindt u onderaan deze pagina. Het aanmeldformulier voor kinderen is ook beschikbaar in het Engels, Turks, Pools en Arabisch.

Indien uw cliënt al logopedische behandeling krijgt, dan ontvangen wij ook graag logopedische achtergrondgegevens. Ouder(s) kunnen behandelverslagen van de logopedist toesturen of gebruik maken van het ‘Vragenformulier behandelend logopedist’. Dit formulier staat onderaan deze pagina.

Intake en vervolgonderzoek
Na ontvangst van de verwijsbrief en het aanmeldformulier, wordt de cliënt ingepland voor gehooronderzoek en een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welk(e) onderzoek(en) in het vervolgtraject nodig is.

Bij volwassen cliënten is een intake niet altijd nodig. Als de hulpvraag duidelijk is, wordt direct een onderzoek of passende begeleiding ingepland.

Locaties
Onderzoek naar gehoor, spraak en taal vindt plaats op één van onze Auris Audiologische Centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom.

U kunt de stukken voor de aanmelding mailen naar:

Vragen en contactgegevens

Heeft u vragen over een onderzoek of een aanmelding? Neem dan gerust contact met ons op.