Wetenschappelijke Advies Raad

Eind 2022 heeft Koninklijke Auris Groep een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) ingesteld. De WAR van Auris heeft tien leden: zeven wetenschappers afkomstig uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden, en drie interne leden vanuit Auris. De leden adviseren Auris vanuit een breed maatschappelijk perspectief over onderzoek en innovatie in relatie tot onze strategische koers.

Lees voor

Auris investeert veel in onderzoek en innovatie. De WAR helpt om het meerjarenplan en onze onderzoeks- en innovatieagenda goed af te stemmen op de  ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en in de wetenschap. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies.  Zo versterkt de Wetenschappelijke Adviesraad onze expertiseorganisatie op het gebied van spraak, taal en gehoor.

Vraagstukken

In de Raad worden verschillende vragen besproken, zoals: ‘Welke onderzoeken zijn er of lopen er die onze strategische koers ondersteunen?’ ‘Moeten we onze strategische koers bijstellen of aanscherpen op basis van onderzoek?’ ‘Waarop moeten wij ons onderzoek en innovatie richten? Wat moeten wij verder ontwikkelen?’

Leden

De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit dr. Onno de Zwart, voorzitter (algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut), dr. Alfons ten Brummelhuis – strategisch adviseur (voorzitter van de NRO programmacommissie Onderwijsachterstanden en Gelijke Kansen), Kees van Rossenberg – strategisch adviseur, prof.dr. Elise de Bree – bijzonder hoogleraar ‘Orthopedagogiek, in het bijzonder taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs’ (Universiteit Utrecht), prof.dr. Frank Wijnen – hoogleraar Psycholinguïstiek, (Universiteit Utrecht), prof.dr. Ellen Gerrits – hoogleraar Logopediewetenschap, (Universiteit Utrecht) en dr. Floris Roelofsen – universitair hoofddocent (Institute for Logic, Language and Computation, Universiteit van Amsterdam). Vanuit Auris hebben Hermien Hendrikx (Raad van Bestuur), Marije Boonstra (Teamleider Onderzoek) en Judith Raaphorst (hoofd Beleid, Onderzoek en Kwaliteit) zitting in de WAR.

De WAR komt drie maal per jaar bij elkaar.