Auris Taalexpress

Wil je weten hoe je leerlingen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) nog beter kunt ondersteunen? Als expertiseorganisatie laten we je graag zien hoe je hen in het regulier onderwijs kunt ondersteunen. De Auris Taalexpress ontwikkelde hiervoor korte video's. In deze video's beantwoorden we vragen van een leerkracht en laten zien hoe je dit kunt toepassen in de klas. Mocht je meer ondersteuning nodig hebben, kijk dan ook eens op:

Lees voor

Intro Auris Taalexpress

We nemen je mee in de Auris Taalexpress. Hier leer jij hoe je leerlingen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis nog beter kunt ondersteunen.

Basishouding taal stimuleren groep 1-2

Loopt de taalontwikkeling van je leerling achter? Zo stem je je taal af: spreektempo, volume, ooghoogte, woordkeuze en zinslengte.

Uitlokken van taal bij stille kinderen groep 1-4

Zegt je leerling weinig in de groep? Zo zet je 'kijken, wachten en luisteren' in tijdens spel. Kijk voor het vervolg de video Uitbreiden van taal stille kinderen groep 1-4.

Uitbreiden van taal bij stille kinderen groep 1-4

Zegt je leerling weinig in de groep? Zo zet je 'aanpassen en toevoegen' in tijdens spel. Kijk eerst de video Uitlokken van taal stille kinderen groep 1-4.

Differentiëren in soorten vragen en opdrachten groep 1-4

Begrijp je niet altijd wat je leerling vertelt? Zo pas je je vragen aan en gebruik je concreet materiaal.

Foutieve zinnen in de goede vorm herhalen groep 1-4

Maakt je leerling fouten in de zinsbouw tijdens het vertellen? Zo geef je de zin in de goede vorm terug.

Stellen van vragen stimuleren, hulpzinnen aanbieden groep 1-4

Mist je leerling taal om vragen te stellen, zoals 'mag ik meespelen'? Zo stimuleer je het inzetten van standaardzinnen.

Verhaalopbouw groep 1-4

Vertelt je leerling een verhaal niet begrijpelijk? Zo visualiseer je de wie-, wat-, waar-, wanneer-vragen.

Taal geven aan een sociale situatie groep 1-4

Zorgt een misverstand tussen je leerlingen voor ruzie? Zo ondersteun je het uiten van wensen, gevoelens en vragen.

Interactie tussen leerlingen stimuleren groep 1-4

Redt je leerling zich minder goed in de communicatie met anderen? Zo stimuleer je om zelf vragen te stellen aan anderen.

Aankondigen van de beurt, tijd geven groep 1-4

Geeft je leerling weinig of geen antwoorden? Zo bereid je de leerling voor op de beurt.

Samenwerken met ouders

Begrijp je het verhaal van je leerling niet buiten het hier en nu? Zo wissel je informatie van thuis en school met elkaar uit.

Samenwerking met de logopedist

Wil je de samenwerking met de logopedist versterken? Zo stem je de aanpak af op het gebied van taal, woordenschat en klankgebaren.

Visualiseren van een stappenplan groep 1-2

Gaat je leerling niet aan het werk na een uitleg? Zo maak je de stappen van een taak zichtbaar.

Visualiseren op het digibord groep 3-4

Begrijpt je leerling je instructie niet voldoende? Zo visualiseer je de instructie en houd je de stappen zichtbaar.

Controleren of de instructie begrepen is groep 3-4

Twijfel je of de leerling de instructie snapt? Zo check je regelmatig of de leerling jouw uitleg begrijpt.

Taalgebruik aanpassen door een korte en bondige instructie groep 1-4

Volgt of begrijpt je leerling de instructie niet? Zo houd je instructies kort en bondig en blijf je bij de kern.

Figuurlijk taalgebruik groep 1-4

Begrijpt je leerling figuurlijk taalgebruik niet? Zo bied je een rijk taalaanbod met visuele ondersteuning.

Pre-teaching groep 1-4

Haakt je leerling af tijdens je les? Zo zet je pre-teaching in.

Mindmap prentenboek groep 1-2

Begrijpt je leerling het voorgelezen verhaal niet? Zo herhaal en visualiseer je de tijdlijn met wie, wat, waar, probleem en oplossing.

Mindmap thema groep 3-4

Onthoudt je leerling de lesstof van het thema moeizaam? Zo biedt de mindmap structuur en visualisatie van je les.

Mindmap schoolse leren groep 3-4

Wordt je lesstof niet goed onthouden door je leerling? Zo helpt een mindmap om de informatie te ordenen en zichtbaar te houden.

Fonemisch bewustzijn: herkennen van klanken groep 1-4

Hoort je leerling verschillen tussen klanken onvoldoende? Zo zet je klankgebaren, letters en mondbeeld in.

Tot slot

Vragen of suggesties over de Auris Taalexpress? Stuur een mail naar taalexpress@auris.nl.

 

De video’s op deze website zijn eigendom van Koninklijke Auris Groep.
Wil je de video’s gebruiken? Dat mag.
Vermeld dan wel Koninklijke Auris Groep als bron en verwijs naar onze website: www.auris.nl.

 

Alle video’s zijn geproduceerd door Sjoerd Versluis van Skipframe.