Auris Prof. Van Gilseschool Haarlem

Auris Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen (SH), die ernstige problemen ondervinden in het volgen van het (reguliere) onderwijs.

Auris Prof. Van Gilseschool Haarlem

  • Daslookweg 2
  • 2015 KN Haarlem
Lees voor