Auris Prof. Van Gilseschool Hoofddorp

Auris Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen (SH), die ernstige problemen ondervinden in het volgen van het (reguliere) onderwijs.

Auris Prof. Van Gilseschool Hoofddorp

  • Deltaweg 113
  • 2134 XS Hoofddorp
Lees voor