• Evenementen
 • ‘Wat Wij Elkaar Brengen - Samen met Auris voor het jonge kind’

‘Wat Wij Elkaar Brengen - Samen met Auris voor het jonge kind’

Werk jij met jonge kinderen van 0 - 8 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of kinderen die doof of slechthorend (D/SH) zijn? En wil je andere mensen uit dit werkveld ontmoeten? Dan nodigen wij je graag uit op onze netwerkbijeenkomst op maandag 27 maart in Utrecht. Ontmoet elkaar, verdiep je kennis over de doelgroep en wissel ervaringen uit!

Terug naar evenementen
Lees voor

Inspirerende netwerkbijeenkomst maandag 27 maart 2023, Van der Valk Hotel Utrecht

De dag staat in het teken van ontmoeten, kennis verdiepen en ervaringen uitwisselen. Dit doen we samen met 170 professionals die werken met jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of die doof/slechthorend zijn.

Wegens grote belangstelling is de netwerkbijeenkomst helemaal volgeboekt. Maar je kunt je opgeven voor de wachtlijst bij secretariaat.rd.midden@auris.nl. Misschien komt er een plek voor je vrij.

Plenaire lezing - Elise de Bree

Plenaire lezing - Elise de Bree

Deze dag verzorgt prof. dr. Elise de Bree, bijzonder hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen in Passend Onderwijs, de plenaire lezing. Elise koppelt met haar onderzoeken theorie aan praktijk. Daarbij wordt het belang van vroegsignalering TOS binnen Passend Onderwijs en het belang van de aandacht voor taal en mondelinge taal in zorg en onderwijs extra benadrukt.

Voor wie?

Voor logopedisten, intern begeleiders, jeugdartsen, medewerkers in de jeugdzorg of in het sociaal domein, medewerkers Audiologisch Centrum, medewerkers in de kinderopvang en medewerkers in één van de samenwerkingsverbanden Utrecht.

Programma

Ochtend 
Plenaire lezing: Prof. dr. Elise de Bree, bijzonder hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen in Passend Onderwijs
Netwerktafels: Met elkaar in gesprek over hoe we elkaar versterken in zorg en onderwijs aan het jonge kind met een TOS of D/SH.

 • Lunch en expertisemarkt. Op de expertisemarkt kun je informatie krijgen en vragen stellen aan medewerkers van:
  • Auris Aanmeldpunt
  • Auris Zorg
  • Auris Onderwijs
  • Auris Onderzoek en Innovatie
  • Auris Cursuscentrum

De expertisemarkt kun je bezoeken in alle pauzes en tijdens de afsluitende borrel ’s middags.

Middag

 • Workshop TOS of D/SH. Je kunt kiezen uit de volgende workshops:
  • Ervaar TOS
  • Ervaar gehoorverlies D/SH
  • Herken TOS bij peuters
  • Herken TOS bij kleuters
  • Meertaligheid en taalachterstand
  • Tekenen bij Taal
  • TOS in de dagelijkse praktijk
 • Borrel

Informatie over de workshops

Ervaar TOS 
In deze workshop ervaar je zelf hoe het is om een TOS te hebben. Je krijgt meer inzicht in hoe jij je handelen kunt aanpassen op het jonge kind met TOS. Dit ervaringscircuit bestaat uit opdrachten die gericht zijn op de vijf taalaspecten: spraak, auditieve verwerking, taalinhoud, taalvorm en taalgebruik.

Ervaar gehoorverlies D/SH 
In deze workshop ervaar je zelf hoe het is om gehoorverlies te hebben. Je ontdekt welke inspanning je moet leveren om te communiceren. Door deze ervaring krijg je oog voor het sociaal en emotioneel welbevinden van een kind met gehoorverlies. Je formuleert met elkaar, aan de hand van eigen ervaring, welke ondersteuning helpend kan zijn.

Herken TOS bij peuters 
In deze workshop leer je aan de hand van verhelderende praktijkvoorbeelden om peuters met een spraak- en taalachterstand eerder te signaleren. Ook krijg je praktische tips die je direct al kunt inzetten om het kind te helpen in zijn of haar communicatie.

Herken TOS bij kleuters 
In deze workshop leer je met behulp van de spraak-taalsignaleringslijst om de signalen van een kind met TOS te herkennen en te benoemen. Je leert wat de gevolgen van de TOS kunnen zijn, welke hulp je kunt inschakelen en wat je zelf kunt doen om het kind te ondersteunen.

Meertaligheid en TOS
In deze workshop ga je aan de slag met de kenmerken van meertaligheid en de kenmerken van TOS. Na deze workshop ben je zelf beter in staat om te beoordelen of een communicatieprobleem het gevolg is van een meertalige opvoeding of dat er (ook) sprake zou kunnen zijn van een TOS.
Je weet welke strategieën je in kunt zetten om hier achter te komen, je weet welk handelen nodig is bij kinderen die opgroeien in een meertalige context en welke ondersteuning vanuit Auris hierbij mogelijk is.

Tekenen bij taal 
Leer hoe je in gesprekken met kinderen en/of hun ouders tekenen tijdens het gesprek kunt inzetten. Door te tekenen wat je met elkaar bespreekt, kun je inzicht geven in de informatie en de samenhang daarvan. Visualiseren in gesprekken met kinderen met TOS of gehoorproblemen of tijdens (logopedische) behandeling is heel zinvol gebleken. Tekenen maakt dat je jouw boodschap kernachtig moet weergeven, het vertraagt je spreektempo en creëert denkpauzes.

TOS in de dagelijkse praktijk
In deze workshop leer je de verschillende manieren waarop een TOS zich kan uiten. Aan de hand van situaties uit de dagelijkse praktijk ontdek je welke gevolgen een TOS kan hebben op de participatie, het leren en het gedrag van kinderen. Aan de hand van praktijksituaties gaan we hier interactief mee aan de slag.

Datum: 27 maart 2023
Inloop: 09.00 uur
Eindtijd: 17.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Utrecht