Teamleider (Auris Prof. van Gilseschool)

Ben jij een daadkrachtige verbinder die kan schakelen op alle niveaus? En wil jij leidinggeven aan een enthousiast team van zeer gedreven professionals, die voor een hoge kwaliteit onderwijs gaan?

Auris Prof. Van Gilseschool

 

Auris Prof. van Gilseschool is per 1 juni 2019 of zo spoedig mogelijk daarna op zoek naar een

Teamleider
0,6 - 0,8 FTE

U voelt zich thuis in een omgeving waar met hart en ziel gewerkt wordt aan een specialistisch aanbod voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en leerlingen die slechthorend zijn. Samen met twee collega teamleiders maakt u deel uit van de directie en bent u integraal verantwoordelijk voor het primaire proces op onze school, waaronder de personeels- en kwaliteitszorg. U geeft leiding aan een enthousiast en warm team van zeer gedreven professionals, die voor een hoge kwaliteit onderwijs gaan. Het is voor u vanzelfsprekend dat COMMUNICATIE met hoofdletters wordt geschreven. Uw bijdrage aan een professioneel klimaat van openheid en dialoog, waarin leren van en met elkaar centraal staat, maakt dat leerlingen in hun communicatie kunnen groeien en bloeien.
 
U werkt vanuit daadkracht en verbinding met flair, humor en relativeringsvermogen en neemt het team goed mee in de ontwikkelingen. Het team ervaart in uw aanpak een duidelijke richting en voelt zich gewaardeerd, doordat u de aanwezige talenten en specialismen optimaal weet te benutten. Uw leidinggevende stijl wordt gekenmerkt door het creëren van een open en veilig klimaat, waarin iedereen zich gemotiveerd en gestimuleerd voelt en u bevordert de totstandkoming van teambuilding en samenwerking.
 
Onze teamleiders zijn daadkrachtige verbinders die kunnen schakelen op alle niveaus. Zij geven samen met hun regiodirecteur vorm aan de strategie en beleidsvorming en zetten deze helder om naar concrete acties in de praktijk op school en steken de handen uit de mouwen als er aangepakt moet worden. Het team vervult een belangrijke rol in de samenwerking met diverse partners, zowel in- als extern.

De huidige maatschappelijke context vraagt van een teamleider op Auris Prof. van Gilseschool dat deze aandacht heeft voor goed onderwijs, wat gekenmerkt wordt door specialisme in aanbod, werkwijze en maatwerk voor de doelgroep. In het veranderende onderwijsveld is het van belang dat Auris Prof. van Gilseschool expertise over TOS en slechthorendheid verder ontwikkelt, zichtbaar maakt en deelt. U vervult samen met het team een belangrijke rol in de samenwerking met diverse partners, zowel in- als extern. Naast de externe partners op het gebied van onderwijs en zorg, is ook de gemeentelijke overheid een belangrijke partner.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.

Scolix begeleidt de Koninklijke Auris Groep bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 25 maart 2019 om 09:00 uur via de button 'solliciteer' op de website van ScoliX.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 27 maart 2019 het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan den Amstel.

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland in de week van 1 en 8 april 2019, Prof. van Gilseschool, Daslookweg 2, 2015 KN Haarlem.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Rozenbroek via info@scolix.nl of: 020 – 737 00 61.

 

 

 

 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback