Gedragskundige (Auris Aanmeldpunt regio Midden)

Wil je zorgen dat cliënten met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of doven en slechthorende cliënten een passend onderwijs- en/of zorgaanbod krijgen? En ben je in staat vanuit hun mogelijkheden, rekening te houden met hun beperking? Dan wachten wij op je reactie!

Auris Aanmeldpunt regio Midden

Auris Aanmeldpunt regio Midden, locatie Amersfoort, is zo spoedig mogelijk op zoek naar een professionele en gedreven

Gedragskundige
(orthopedagoog/psycholoog)
voor 0,5 fte (20 uur)* 
standplaats Amersfoort

*(een uitbreiding is mogelijk tot 0,8 fte =32 uur, zie hiervoor de vacature gedragskundige bij de AD CVL)

Iedere Auris regio heeft een Aanmeldpunt (AMP), waar vragen van verwijzers, van (ouders van) cliënten en leerlingen en van scholen uit het reguliere veld binnenkomen. Dagelijks komen hier nieuwe vragen binnen. Vaak gaan die vragen over de mogelijkheden die Auris heeft voor behandeling en ondersteuning door Auris Onderwijs en Auris Zorg. Het traject begeleiden van toeleiding tot Onderwijs en Zorg is dan ook hoofdtaak van het AMP. Bij het AMP in de regio Midden werken zo’n 11 professionals die verantwoordelijk zijn voor de beantwoording van de vragen en de begeleiding van de stappen die gemaakt worden in de toeleiding tot Onderwijs en Zorg.

Op het AMP in Amersfoort wordt multidisciplinair gewerkt. Het team bestaat uit 3 onderwijsdeskundigen, 2 gedragskundigen en 4 spraaktaaldeskundigen, een administratief medewerker en een teamleider.

Naast de aanmelding van nieuwe leerlingen en cliënten, hebben alle medewerkers van het AMP een rol bij de evaluatie van hoe het gaat met reeds ‘zittende’ leerlingen. De AMP medewerker trekt daarin nauw samen op met de commissies van leerlingenzorg bij de scholen en ambulante begeleiding van Auris.

Wat bieden wij?

 • samenwerking in specialistische multidisciplinaire teams, die zich richten op de doelgroep in de leeftijd 0-13 jaar
 • een unieke kans om bredere ervaring op te doen binnen je vakgebied
 • een uitdagende baan met ruimte voor initiatieven in een zich ontwikkelende organisatie
 • een professionele werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei
 • salaris gebaseerd op conform cao PO schaal 11, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.861,--  bruto per maand bij een fulltime aanstelling
 • een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.

 

Wij verwachten wij van jou?

 • een afgeronde opleiding tot ontwikkelingspsycholoog of orthopedagoog
 • een diagnostische bevoegdheid
 • een klantvriendelijke, oplossingsgerichte en flexibele werkhouding en goede contactuele eigenschappen
 • affiniteit met leerlingen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • kennis van en het kunnen analyseren en interpreteren van psychologisch onderzoek bij kinderen
 • ervaring in handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken
 • in staat zijn met multidisciplinaire teams tot een integratief beeld van een kind te  komen en op grond daarvan te adviseren omtrent het daarbij passende onderwijs-en zorgaanbod
 • inzicht om waar nodig externe expertise in te schakelen
 • een overstijgende blik over onderwijs en zorg
 • het kunnen innemen van een onafhankelijke positie
 • in staat zijn om zowel zelfstandig als in multidisciplinair teamverband te werken
 • kennis van de sociale kaart
 • bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

 

Wil je meer informatie of direct solliciteren?
Kijk op Auris intranet onder de knop De Weg naar Passend Aanbod voor meer informatie over de regionale aanmeldpunten. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jaap Schapelhouman, teamleider Aanmeldpunt regio Midden, via telefoonnummer 033-4229070/ 06-53316182 en/of e-mailadres j.schapelhouman@auris.nl.

Je sollicitatiebrief met CV kun je tot en met zondag 1 maart 2020 sturen naar Jaap Schapelhouman, teamleider Aanmeldpunt regio Midden, via e-mailadres j.schapelhouman@auris.nl.

Referenties kunnen worden opgevraagd.

Auris in het kort
Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris bestaat uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris zorgt voor passend onderwijs en begeleidt professionals door bijvoorbeeld scholing en advies. Daarnaast voert Auris praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit. In de regio’s Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Midden-Nederland werken ruim 1500 mensen om te zorgen dat onze cliënten zo veel mogelijk zelfstandig hun leven leiden en optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij. In 2018 werd Auris Zorg erkend als expertisecentrum Zintuiglijk Gehandicapten (ZG). Auris heeft drie excellente so-scholen.
Onze kernwaarden zijn samen, zorgvuldig en slagvaardig. Deze waarden van Auris zijn geformuleerd, net als de missie en visie, vanuit het perspectief van onze cliënt en leerling. Zij staan bij Auris centraal. Wil je meer lezen over Auris? Kijk op www.auris.nl

De vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback