Adviseur Huisvesting

Auris Ondersteunende Diensten is voor de functie van Adviseur Huisvesting op zoek naar een praktisch bouwkundig projectmanager die gewend is om in een stakeholderveld met uiteenlopende belangen te bewegen en hierin regie weet te behouden. De functie is voor 32 tot 40 uur per week in Rotterdam.

Vind jij het leuk om binnen Auris dé spilfunctie te vervullen op het gebied van huisvesting? Voel jij je op gemak aan de onderhandeltafel bij gemeenten en leveranciers? Ben je in staat om regiodirecteuren te ‘challengen’ op het ontwikkelen van een lange termijn perspectief op huisvesting én ben je tegelijk pragmatisch met oog voor uitvoeringsdetails? Als je antwoord hierop ‘ja’ is, dan ben je mogelijk de collega die wij zoeken!

 

Auris in het kort

De Koninklijke Auris Groep (Auris) is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris bestaat uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris Zorg biedt hulp en ondersteuning aan dove en slechthorende kinderen en aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en hun ouders. Ook biedt Auris Dienstverlening cursussen en trainingen en consultatie en advies.

Kijk voor meer informatie over Auris op www.auris.nl

 

Nieuwe collega’s voor Auris Ondersteunende Diensten

Auris Ondersteunende Diensten (AOD) is de concern-brede staf en ondersteuning van Auris, bestaande uit 50 collega’s, werkzaam in één van de vier domeinen ‘HR’, ‘Bedrijfsvoering’, ‘ICT’ en ‘Beleid, Onderzoek, Kwaliteit & Communicatie’. De AOD is centraal georganiseerd in Rotterdam en werkt samen met vier decentrale regio’s vanuit waar zorg en onderwijs wordt geboden: dichtbij de cliënt en leerling. Vanaf voorjaar 2018 is de AOD gestart met een transitie om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de nieuwe strategische koers 2022. Na het wijzigen van de managementstructuur en werving van een nieuw managementteam, is de AOD nu op zoek naar nieuwe collega’s om de AOD te versterken. Als Adviseur Huisvesting rapporteer je rechtstreeks aan het nieuwe Hoofd Bedrijfsvoering, werk je samen met  de adviseurs Bedrijfsvoering en lijnmanagement in de regio’s.

 

Wat verwachten we van je?

Als Adviseur Huisvesting beheer je de totale huisvestingsportefeuille waarbij je een spilfunctie vervult tussen de regio’s en externe samenwerkingspartners waar de uitvoering van het onderhoud en projecten is belegd. Het recent ontwikkelde strategisch huisvestingsplan geeft richting aan de jaarlijks op te stellen uitvoeringsagenda (projecten). Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle Auris locaties in 2022 voldoen aan het Strategisch Huisvestingsconcept. Vanuit huisvesting heb jij oog voor de impact van de strategische koers op locaties van Auris en het zinnig en zuinig besteden van maatschappelijke middelen. Tot slot leg jij je focus op het (opnieuw) inrichten van de organisatie rondom huisvesting en zorgt ervoor dat iedereen binnen Auris de nieuwe kaders kent en zijn/haar weg weet.

 • je adviseert over de ontwikkeling van het integraal huisvestingsplan voor Auris
 • je stelt jaarlijks het onderhoudsplan op en herijkt het MJOP en zorgt voor de uitvoering en monitoring ervan
 • je coördineert alle werkzaamheden, procedures en processen op het gebied van nieuwbouw, verbouw, beheer en onderhoud en bent het centrale loket voor huisvestingszaken
 • je bent de projectleider bij de complexere facilitaire en huisvesting gerelateerde projecten
 • je zorgt voor de inkoop van diensten, leveringen en werken binnen projecten, onderhoud en facilitaire zaken (energie, schoonmaak, meubilair, afval, etc.)  in samenwerking met inkoop
 • je draagt bij aan de ontwikkeling van het arbobeleid op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en ergonomie van de locaties van Auris
 • je draagt bij aan aanbestedingstrajecten die huisvestring raken (contractmanagement)
 • je analyseert aanvragen voor vernieuwing en vervanging vanuit de regio’s op (technische) haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid en op budgettaire gevolgen
 • je regisseert de contacten en voert overleg met onze externe partners en onderhandelt (namens de regiodirectie) met gemeenten over middelen voor onderwijshuisvesting
 • je draagt zorg voor de kwaliteitsborging van huisvesting (programma van eisen) binnen de bestaande locaties en projecten
 • je ontwikkelt een datasysteem dat zorgt voor overzicht, benchmark, normen, financiële inzichten en bewaking

   

Jij als professional

 • je beschikt over een afgeronde HBO/WO-opleiding, bij voorkeur vastgoed of bouwkunde  
 • je hebt 8 tot 10 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functies in de onderwijs- of zorgsector
 • je hebt kennis van vastgoed in de sectoren zorg en/ of onderwijs
 • je hebt kennis van arbo-aspecten van huisvesting, gebouwen en inrichting
 • je hebt kennis van aanbestedingsprocedures voor projecten en onderhoud (ervaring is een pré)
 • je bent in staat vanuit een regierol externe partners aan te sturen en coördineren
 • je bent alert op externe ontwikkelingen, volgt ontwikkelingen op het gebied van (ver)bouw, huisvesting, inrichting, beheer en onderhoud van school- en zorggebouwen in samenhang met organisatorische en technische aspecten en weet dit te vertalen naar de processen binnen Auris
 • je hebt ervaring als projectmanager en ruime ervaring in het opstellen van realistische planningen en projectbegrotingen om hier vervolgens regie op te voeren
 • je bent in staat financiële en technische consequenties van onderhoudsprojecten en van vernieuwings- of vervangingsaanvragen te beoordelen

 

Jij als persoon

 • je bent iemand die optimaal presteert in een complexe omgeving en haalt plezier uit het omgaan met verschillende stakeholders
 • je bent als verbinder in staat afstemming te krijgen tussen de diverse partijen binnen gestelde kaders (van budgetten tot strategisch huisvestingsplan)
 • je bent communicatief sterk en bent een stevig gesprekspartner voor zowel regiodirecties als voor externe leveranciers en weet hierin de regie vast te houden
 • je wordt geïnspireerd door de ambitie in het strategisch huisvestingsplan én hebt tegelijk oog voor het zinnig en zuinig omgaan met maatschappelijke middelen
 • je bent bereid voor deze functie te reizen en bent mobiel

 

Wat bieden we?

 • een uitdagende functie voor 32 tot 40 uur in een ambitieuze en maatschappelijk relevante organisatie met passende arbeidsvoorwaarden waarbij je de ruimte hebt om met het huisvestingsbeleid binnen Auris op een hoger niveau te trekken
 • het salaris en de arbeidsvoorwaarden is conform de CAO PO. Salarisschaal 11, maximaal EUR 4.621 bruto per maand o.b.v. 40-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. De vakantie-uitkering is 8%
 • de aanstelling is voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Er is een ruime verlofregeling: je hebt 428 uur vakantieverlof per jaar als je fulltime werkt
 • last but not least is er nog een eindejaarsuitkering in december van 6,3%
 • standplaats is Rotterdam

 

Meer weten? Of direct solliciteren?

Vragen over de inhoud van de functie kun je stellen aan Klaasjan Krook, hoofd Bedrijfsvoering, te bereiken op 06 – 25 69 59 32 en over de procedure aan Silvia Schouten, adviseur HR, op 06 – 55 00 11 04.

Om tot een wederzijds goede keuze te komen, bestaat de selectie uit twee gespreksrondes. De gesprekken vinden plaats op Ammanplein 2 in Rotterdam.

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie en CV naar werken@auris.nl.


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback