Tweetalig onderwijs en tweetalige zorg

Als het gaat over tweetaligheid, denk je al gauw aan twee gesproken talen. In dit geval gaat het om een gesproken taal en gebarentaal. Tweetalig onderwijs en zorg geeft dove en slechthorende kinderen de kans om twee talen goed te leren. Zo wordt de kans op een positief zelfbeeld groter. Dove en slechthorende kinderen voelen zich niet altijd thuis in een gemeenschap waarin iedereen goed kan horen en waar alleen gesproken wordt. Voor hun zelfvertrouwen en ontwikkeling kan het belangrijk zijn te weten dat er ook andere dove en slechthorende mensen zijn en dat zij gebruik kunnen maken van gebaren. Daarom geven de tweetalige scholen van Auris ook het vak CIDS (Culturele vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden).

 

Wanneer doven en slechthorenden moeite hebben met het gesproken Nederlands, kan de Nederlandse Gebarentaal (NGT) de taal zijn die zij op een makkelijke manier aanleren. Wel is het zo dat het Nederlands de meest bruikbare taal is in Nederland. Daarom is er op de tweetalige locaties van Auris ook veel tijd en aandacht voor het leren van het Nederlands.

 

Omdat dove en slechthorende kinderen het gesproken Nederlands niet altijd goed kunnen volgen, gebruiken we ook vaak Nederlands met Gebaren (NmG). Dat betekent dat we het gesproken Nederlands gebruiken met gebaren als ondersteuning.

 

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) gebruikt geen woorden, maar gebaren en heeft een eigen grammatica. Een gebarentaal wordt niet met de oren waargenomen maar met de ogen. Het gebruik van mimiek, mondbeeld en lichaamshouding is een belangrijk onderdeel van de gebarentaal. De stem wordt niet gebruikt. Ook voor dove en slechthorende kinderen die naar het reguliere onderwijs gaan, kan kennis van NGT belangrijk zijn. Zij kunnen gebruikmaken van een NGT-tolk wanneer zij het gesproken Nederlands niet of moeilijk kunnen volgen.

 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback