• Partners in Verstaan

Partners in Verstaan

Maar liefst ruim twintig onderzoekers en professionals van Auris delen hun kennis met collega’s uit de brancheorganisaties op 20 en 21 april tijdens het Congres Partners in Verstaan in Hilversum. Thema dit jaar is "All inclusive": Dezelfde rechten en dezelfde kansen voor iedereen. Bijzonder hoogleraar Elise de Bree verzorgt de hoofdlezing ‘Passend onderwijs voor taal en TOS’.

Lees voor

Inclusiever onderwijs

In haar hoofdlezing gaat Elise de Bree eerst in op inclusiviteit als een breed maatschappelijk vraagstuk, Daarna bespreekt ze kansen en uitdagingen die er zijn rondom passend en inclusiever onderwijs. Binnen de internationale context heeft de Nederlandse overheid inclusiviteit als doel gesteld, ook in het onderwijs. Tegelijkertijd zien we op dit moment een toename van het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek bespreekt Elise de vraagstukken rond het bieden van passend en inclusiever onderwijs voor leerlingen met een TOS.

De Auris-bijdragen gaan over taalstimulering bij TOS, filmpjes om interactief thuis aan de slag te gaan, emotie-educatie, onderzoek naar herhalingstaken NGT bij kinderen, en nog veel meer.

Thuis aan de slag

Zo vertellen Melanie Keesmaat en Mariëlle van Koningsbrugge over de manieren om tijdens de lockdown het systeem rondom kinderen te versterken en de behandeling thuis voort te zetten. Het opnemen van filmpjes door de behandelaren waarmee ouders thuis de taal konden stimuleren, bleken erg waardevol. Een boterham smeren, een banaan eten of spelen: het project Interactief ontwikkelt deze filmpjes voor ouders verder. Zo kunnen ze bij alledaagse bezigheden de taalontwikkeling bij hun peuter stimuleren.

Ontwikkeling van spraakproductie

Anouk Scheffer verzorgt een parallelsessie over haar onderzoek naar de spraakproductie-ontwikkeling van drie- tot zesjarige kinderen met een TOS. In deze presentatie wordt een nieuwe ontwikkelingsmaat besproken en kunnen deelnemers meedenken over de opzet en bruikbaarheid van deze maat.

ZINspelen

Ook presenteert Inge van Dijke, samen met Luisa de Heer van de NSDSK, het project ZINspelen, waarin een grammaticale groepsinterventie voor peuters met (een vermoeden van) TOS is onderzocht. In de presentatie bespreken ze uitgebreid de interventie en de resultaten van het onderzoek. Hoe zijn de kinderen vooruit gegaan in hun grammaticale ontwikkeling? En hoe hebben de behandelaren de interventie geëvalueerd?

Sprekers

Vanuit Auris spreken verder Belinda van der Aa, Milou van Leeuwen, Kirsten van Os, Sarah van Leeuwen, Wendy Bliekendaal, Hilde de Wit, Darlene Keydeniers, Sanne van der Ham-Jochems en Scarlet Hendrickx-van Stokhem, Margriet Zuidhof, Afke Posthuma, Maartje Kobesen, Lisa de Wit, Tine Bruijne, Marjan Bruins, Lyanne de Goffau, Lisanne Geurts, Emma Everaert en Margriet van Engen.

De bijzondere leerstoel ‘Orthopedagogiek, in het bijzonder taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs’ van Elise de Bree is mogelijk gemaakt door Auris.

Meer weten?

Lees verder op de website van Partners in Verstaan.