Voortgang toekomst onderwijs doven en slechthorenden

Na een succesvolle Facebookdiscussie en een conferentie wordt nu het advies geschreven.

Hoe kan het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen op reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in de toekomst het best vormgegeven kan worden?

Om een antwoord te vinden op deze vraag zijn Auris, Kentalis, Viertaal en Vitus Zuid in gesprek gegaan met ouders, leerlingen, vertegenwoordigers van de dovengemeenschap, oud-leerlingen en collega’s. Van begin september tot begin november kon iedereen online meepraten in een besloten Facebookgroep over negen stellingen. Bijna 900 mensen deden actief mee aan de discussie. De belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen, waren de toegankelijkheid van de het onderwijs, de rol van de instellingen en passend onderwijs.

De online discussie werd op zaterdag 18 november afgesloten met een conferentie over dit thema in Lunteren. Aan de hand van voorbeelden van verschillende leerlingen (persona’s) is gesproken over zaken die belangrijk  voor hen zijn op verschillende gebieden. De uitkomst van deze conferentie is beschreven in een programma van twaalf wensen.

Op basis van de Facebookdiscussie, de conferentie en een brief van de FOSS/ Fodok schrijft de Simea-werkgroep een advies voor de bestuurders. Dit advies wordt besproken met een aantal vertegenwoordigers van de ouders, dovengemeenschap en partners. Eind januari 2018 wordt het voorstel aan de bestuurders van de vier instellingen aangeboden.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback