Verkiezingen deelraden en MR 2018

Wilt u meepraten over wat écht belangrijk is? Laat dan uw stem horen over de kwaliteit van ons onderwijs en onze ambulante begeleiding.

Auris vindt de medezeggenschap van en door ouders en medewerkers heel belangrijk. Wij horen graag uw mening en uw ideeën. Ouders die de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen ervaren het medezeggenschapswerk als zinvol en verrijkend.

Stel u daarom kandidaat voor de Deelraad en/of de MR! Informatie over het verloop van de verkiezingen en hoe u zich kandidaat kunt stellen vindt u op www.auris.nl/verkiezingen2018.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris medezeggenschap (ambtelijksecretariaat@auris.nl). Alle informatie over deze verkiezingen kunt u ook nog eens nalezen in bijgaande folder!

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback