• Nieuws
  • Startmoment nieuwbouwproject scholen Auris Taalplein - De Triangel

Startmoment nieuwbouwproject scholen Auris Taalplein - De Triangel

In 2022 verrijst op de huidige locatie van De Triangel aan de Coniferensingel de geclusterde nieuwbouw van deze twee scholen en een gymzaal. Wethouder Thierry van Vugt (Onderwijs) ondertekende op 26 mei samen met bestuurders van de Koninklijke Auris Groep en De Groeiling het startdocument voor de nieuwbouw van de clustering van de scholen Auris Taalplein – De Triangel.

Lees voor

25 mei 2020

De huidige gebouwen van Auris Taalplein aan de Willem en Marialaan en De Triangel aan de Coniferensingel in Gouda zijn sterk verouderd en technisch en economisch afgeschreven. Op dinsdag 26 mei werd het startdocument ondertekend voor nieuwbouw. Nu gaan beide schoolbesturen samen met de gemeente plannen maken over de concrete invulling van het nieuwe gebouw. Natuurlijk worden ook de leerlingen en hun ouders, de onderwijsteams en de buurtbewoners betrokken bij de verdere uitwerking. Zodat er straks een gebouw staat waar iedereen trots op kan zijn.

Het beoogde nieuwe schoolgebouw komt op de huidige locatie van De Triangel. Het nieuwe gebouw krijgt een duidelijke buurtfunctie. Tijs van der Wielen, lid Raad van Bestuur Auris: “Auris kijkt er naar uit om samen met De Groeiling mee te werken aan een prachtige nieuwe locatie die onze visie op speciaal onderwijs ondersteunt”.

Passend Onderwijs

Ce combinatie Auris Taalplein – De Triangel in één schoolgebouw gaat een rol spelen in het vergroten van de mogelijkheden om binnen Gouda passend onderwijs te realiseren voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dit doet ook recht aan een inclusieve samenleving. Ook is er plaats voor het voltijds hoogbegaafdenonderwijs voor ouders en kinderen in Gouda en omstreken die De Triangel sinds dit schooljaar biedt,

Jan Kees Meindersma (schoolbestuurder De Groeiling, De Triangel): “Met een nieuw, modern schoolgebouw op de huidige locatie kunnen wij nog vele jaren aan de kinderen in de buurt goed, interconfessioneel onderwijs blijven bieden.”

Officieel startmoment

Met de ondertekening van dit startdocument start de planvoorbereiding van dit project. Het is de officiële start van het eerste project van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) waarbij uitvoering wordt gegeven aan ‘de juiste school op de juiste locatie, nu en in de toekomst’. Het Uitvoeringsplan voor de 1e tranche IHP 2020-2024 is in februari jl. door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan de onderwijshuisvestingsprojecten die de komende vijf jaar worden opgepakt. Het doel van het plan is om ieder schoolgaand kind en onderwijsprofessional in Gouda ook in de toekomst een gezonde, duurzame en toekomstbestendige leeromgeving te kunnen blijven bieden.

Wethouder Thierry van Vugt (Onderwijs): “Ik ben blij dat het eerste project uit het onderwijshuisvestingsprogramma nu van start gaat! En ik ben verheugd dat beide schoolbesturen deze kans hebben omarmd om sámen deze voor Gouda unieke samenwerking aan te gaan. Clustering van een reguliere basisschool met een school voor speciaal onderwijs: een goed voorbeeld vanuit de ambitie om scholen in samenhang te huisvesten en vanuit het perspectief van een inclusieve samenleving!”