Privacy van cliënten, leerlingen en ouders belangrijk

Bij onze scholen en zorg wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen en cliënten.

Om onderwijs en zorg te geven aan onze leerlingen en cliënten leggen wij gegevens over hen vast. Dit doen we in de administratie van Auris. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs en de zorg. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Wij  maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal gegevens van de leerling. Auris heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Informatie over de leerling en de cliënt wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In onze folders en onze website staan foto’s van leerlingen. Wij hebben daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor gevraagd.

Meer informatie over privacy kunt u lezen in de schoolgids of op onze website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de teamleider van de school of zorggroep.

In mei wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze wet zijn de regels voor privacy aangescherpt. Auris voldeed al aan de regels rond privacy. De afgelopen tijd is hard gewerkt om ook aan de nieuwe regels te voldoen. 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback