Meerjarige subsidie sector auditief- en communicatief

ZonMw kent een meerjarige subsidie toe aan de sector voor dove en slechthorende cliënten en cliënten met een taalontwikkelingsstoornis. Met de subsidie kan de sector de komende drie jaar verschillende projecten doen op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek, ontwikkeling en (technologische) innovatie.

De projecten dragen bij aan het realiseren van de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen die doof of slechthorend zijn, óf een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. De instellingen Auris, Kentalis en NSDSK werken in de projecten samen met de doelgroepvertegenwoordigende organisaties en andere organisaties uit de sector: Pento, Libra, Milo, Adelante en De Gelderhorst.
Auris, Kentalis en de NSDSK zijn ook verantwoordelijk voor het borgen van de kennisinfrastructuur. De ontwikkelde kennis en expertise moet ook beschikbaar zijn voor andere partijen, zoals gemeenten.

Meerjarig deelsectorplan 2020-2022

Het afgelopen jaar (2019) is in samenspraak met de sector een meerjarig deelsectorplan 2020-2022 opgesteld door de drie instellingen. Dit plan beschrijft de gezamenlijke ambitie, wat de speerpunten en programmalijnen zijn en welke projecten worden uitgevoerd. Veel van de lopende projecten op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek, ontwikkeling en (technologische) innovatie hebben een plek gekregen binnen de nieuwe programmalijnen. Op basis van het plan heeft ZonMw onlangs besloten om de subsidie voor de periode 2020-2022 toe te kennen.

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten

ZonMw coördineert sinds 2018 de ‘expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten’. De expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is in het leven geroepen om de ontwikkeling van die specifieke kennis en deskundigheid én het gebruik van die kennis te stimuleren. Eind 2018 heeft ZonMw de Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis en NSDSK erkend als expertise-organisaties.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback