Logopedisten gaan met elkaar in gesprek over casussen

Ruim 50 logopedisten uit de regio Drechtsteden ontmoetten elkaar tijdens de Auris Logopedistenavond. Ze gingen in gesprek met logopedisten, ambulant dienstverleners, pedagogisch begeleiders en andere collega’s van de Koninklijke Auris Groep.

De logopedisten kregen inhoudelijke verdieping op de taalontwikkelingsstoornis (TOS) en volgden workshops. Deze tweede editie vond plaats op 2 april op de Auris Ammanschool in Dordrecht.

Uniek aan deze avond was dat logopedisten zelf een casus konden meebrengen over een cliënt uit hun praktijk. In kleine groepen gingen zij in gesprek over deze casus. Ook algemene vragen over aanmelden en arrangementen kwamen aan bod. De kennisuitwisseling werd als heel positief ervaren door de logopedisten.

“Ik weet nu waar ik terecht kan wanneer ik vastloop bij de behandeling van mijn cliënt”

Ook volgden de logopedisten diverse workshops over TOS, ouderbetrokkenheid, sociaal vaardig communiceren en de samenwerking met de Auris Ambulant dienstverlener. De informatieavond zorgde voor mooie gesprekken, met elkaar en met de Auris-collega's. Er waren zelfs logopedisten bij die er vorig jaar ook waren. We kijken terug op een geslaagde avond op de Auris Ammanschool in Dordrecht!

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback