Jaarverslag 2019

In 2019 is er binnen Auris veel aandacht geweest voor de kwaliteit van de zorg en het onderwijs. Er zijn verschillende projecten gestart om het onderwijs en de zorg aan onze cliënten en leerlingen te optimaliseren. Zo dat zij, waar het kan, met zorgvuldige begeleiding snel weer gebruik kunnen maken van de reguliere kinderopvang en het regulier onderwijs.

Auris Jaarverslag 2019
Lees voor

16 juli 2020