Behandeling van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid ook mogelijk in Vlissingen

Specialistische behandeling aan kinderen van één tot vijf jaar die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend zijn, is vanaf 14 augustus ook mogelijk in Vlissingen.

Auris opent een behandelgroep in Vlissingen voor deze kinderen. Jonge kinderen in de omgeving van Vlissingen kunnen nu dichterbij huis specialistische behandeling krijgen. Ouders worden nauw betrokken bij de behandeling, wat Auris erg belangrijk vindt. Ouders krijgen ook ondersteuning om thuis de taalontwikkeling te stimuleren. Auris gebruikt hiervoor de Tas vol Taal. De behandelgroep wordt gevestigd in de dependance van SBO “Het Springtij” aan De Savornin Lohmanlaan 58.
De behandelgroep gaat open op maandag, dinsdag en donderdag. 

Daarnaast biedt Auris ambulante behandeling in heel Zeeland. Auris werkt in de behandeling van de taalontwikkelingsstoornis (TOS) en gehoorproblemen intensief samen met de pedagogisch medewerkers van de reguliere kinderopvang, de ouders en de vrijgevestigd logopedist. Zo bieden we samen de zorg die nodig is. De keuze voor de vorm van behandeling wordt gemaakt met de ouders en andere betrokkenen, afhankelijk van de vraag die zij hebben en de behoeften van het kind. Ook worden er workshops en cursussen voor ouders en pedagogisch medewerkers georganiseerd.

Op een behandelgroep krijgen kinderen de gehele dag door op hen afgestemd taalaanbod. De hele dag staat taal centraal, op een speelse manier. Verschillende deskundigen werken aan de taalontwikkeling maar ook aan de motorische ontwikkeling, spelontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat die van invloed zijn op het leren van taal.

Auris werkt met de behandelmethode ‘Van nul tot taal’. Op een gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde manier worden kinderen stapje voor stapje geholpen om de stoornis die ze hebben op het gebied van taal te verkleinen. Auris werkt al vijf jaar succesvol met deze methode. Omdat deze methode óók aansluit op het basisonderwijs, zal het kind een kleinere overgang ervaren als het later naar school gaat. 

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met het aanleren van taal. Zij begrijpen vaak niet wat je zegt of hebben moeite om zich in woorden te uiten en om met taal te communiceren. Een taalontwikkelingsstoornis heeft vaak invloed op de gehele ontwikkeling van een kind.

Auris in het kort
Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. Auris bestaat uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante diensten, audiologische centra en zorglocaties. Auris Zorg biedt hulp en ondersteuning aan dove en slechthorende kinderen en aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en hun ouders. Ook biedt Auris Dienstverlening cursussen en trainingen en consultatie en advies.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willian Heesters, w.heesters@auris.nl  

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback