Behandeling van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid ook mogelijk in Oosterhout

Specialistische behandeling aan kinderen van één tot vijf jaar die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is vanaf maandag 2 oktober ook mogelijk in Oosterhout.

Auris opent een behandelgroep in Oosterhout èn biedt daarnaast ambulante behandeling in Oosterhout en omgeving. Daarbij werkt Auris intensief samen met de pedagogisch medewerkers van de reguliere peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf, de ouders en de vrijgevestigd logopedist. Zo bieden we samen de zorg die nodig is. De keuze voor de vorm van behandeling wordt gemaakt met de ouders en andere betrokkenen, afhankelijk van de vraag die zij hebben en de behoeften van het kind.

Nauwe samenwerking met ouders vindt Auris erg belangrijk. Ouders worden betrokken bij de behandeling en krijgen ondersteuning om thuis ook zelf de taalontwikkeling te stimuleren. Auris gebruikt hiervoor de Tas vol Taal. Ook worden er workshops en cursussen voor ouders en pedagogisch medewerkers georganiseerd.

Op een behandelgroep krijgen kinderen de gehele dag door op hen afgestemd taalaanbod. De hele dag staat taal centraal, op een speelse manier. Verschillende deskundigen werken aan de taalontwikkeling maar ook aan de motorische ontwikkeling, spelontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling, omdat die van invloed zijn op het leren van taal.

Auris werkt met de behandelmethode ‘Van nul tot taal’. Op een gestructureerde en wetenschappelijk onderbouwde manier worden kinderen stapje voor stapje geholpen om de stoornis die ze hebben op het gebied van taal te verkleinen. Auris werkt al vier jaar succesvol met deze methode. Omdat deze methode óók aansluit op het basisonderwijs, zal het kind een kleinere overgang ervaren als het later naar school gaat.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met het aanleren van taal. Zij begrijpen vaak niet wat je zegt of hebben moeite om zich in woorden te uiten en om met taal te communiceren. Een taalontwikkelingsstoornis heeft vaak invloed op de gehele ontwikkeling van een kind.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willian Heesters, w.heesters@auris.nl  

Kom naar de netwerkborrel op 15 november 2017!

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback