Auris erkend als Expertisecentrum Zintuiglijk Gehandicapten (ZG)

ZonMw heeft Auris Zorg, onderdeel van de Koninklijke Auris Groep, erkend als expertisecentrum ZG.

Auris Zorg biedt hulp en ondersteuning aan dove en slechthorende kinderen en volwassenen en aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en hun verzorgers. Auris heeft in Nederland al jaren een expertiserol in deze sector. De officiële benoeming biedt Auris de mogelijkheid om nog meer praktijkgericht onderzoek te doen. Dit onderzoek is bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van verbeteringen en vernieuwingen in de praktijk.

Optimale participatie
Hermien Hendrikx, bestuurder bij Auris: “Wij hebben een rijk verleden op het gebied van praktijkonderzoek. Daarom zijn we ontzettend blij met de extra mogelijkheden die we nu krijgen. Zeker omdat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en de behandelmethoden voor deze doelgroep. Nu kunnen we echt stappen zetten in het vergroten van kennis over deze doelgroep en hen nog beter helpen om optimaal te participeren in onze maatschappij.”

Zorg nabij
Al vanaf 2014 onderscheidt Auris zich binnen de sector door de manier waarop ze ambulante behandeling biedt in de kinderopvang. Ambulante behandeling kenmerkt zich door behandeling te bieden daar waar de cliënt zich bevindt. Inmiddels wordt 45% van de kinderen onder de vijf jaar met een taalontwikkelingsstoornis ambulant behandeld.

Expertisecentrum
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee innovatie in zorg en gezondheid te stimuleren. De officiële erkenning van expertisecentrum ontvang je als je als organisatie op de juiste manier behandelmethodieken met onderzoek verbindt. Auris werkt hiervoor ook intensief samen met kennispartners als Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Tot slot is er nauw contact met de cliëntenorganisaties en vertegenwoordigers van de doelgroep om samen tot de beste zorg te komen.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback