Auris dr. M. Polanoschool veilige school

Sinds vorig jaar werkt de Auris dr. M. Polanoschool aan een traject om een veilige school te worden. Die doelstelling is behaald!

Een deskundige heeft alle stukken doorgenomen, gesprekken gevoerd met medewerkers, leerlingen, ouders en externen. Zijn conclusie was dat het pedagogisch klimaat niet alleen door ouders, kinderen en medewerkers als zeer goed wordt ervaren maar dat ook hij zich zeer welkom heeft gevoeld.

Rotterdam biedt scholen de mogelijkheid begeleid te worden door Stichting school en veiligheid. De school voldoet daarmee aan de eisen van de wet Veiligheid op school. In de wet staat dat die scholen:

  • Een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren.
  • Twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. 
  • De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.

Nadat alle stukken rondom veiligheid zijn gemaild naar een beoordelaar komt deze de school bezoeken. Tijdens het afrondende gesprek ontving de school de volgende complimenten:

  • Je voelt je welkom op deze school.
  • Prettig pedagogisch klimaat waar pesten zelden voor komt.
  • Leerlingen, personeel en ouders geven aan zich veilig te voelen.
  • Leerlingen geven aan voldoende uitdagingen te hebben in de klas.
  • De fysieke veiligheid is in orde.
  • Externen (leerplichtambtenaar en wijkagent) geven aan dat de school geen probleemschool is, in tegenstelling tot andere scholen in de wijk.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback