Auris De Spreekhoorn van start met Bibliotheek op School

Auris De Spreekhoorn heeft nu een echte schoolbibliotheek. De naam van de schoolbibliotheek, De Leeshoorn, is bedacht door een leerling uit groep 8. Hij mocht samen met wethouder Haagh en regiodirecteur Diana Kouters de bibliotheek officieel openen. De bibliotheek is in Breda de 21ste bibliotheek in een school. 

Auris De Spreekhoorn is een school voor leerlingen van 3 – 13 jaar. Zij verzorgen onderwijs aan leerlingen die problemen hebben met taal. Bijvoorbeeld met spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Ook verzorgt Auris De Spreekhoorn onderwijs aan slechthorende leerlingen.

De leerlingen verwerken taal minder goed in hun hersenen, waardoor zij bijvoorbeeld moeite hebben met het onthouden en leren van woorden en klanken. Daarnaast zijn er ook leerlingen die een gehoor- of spraakprobleem hebben. Taal is vanwege deze beperkingen erg belangrijk bij Auris De Spreekhoorn.

Het concept Bibliotheek op School heeft als doel het lezen, de taalontwikkeling en mediawijsheid te bevorderen bij kinderen op de basisschool. Het is dan ook de eerste dag van de Kinderboekenweek en ook die heeft als doel om lezen te promoten. Een mooie combinatie!

Voor de jeugd van 4 tot 12 jaar is lezen en plezier in lezen onmisbaar voor de taalontwikkeling. Daarnaast is taal de sleutel tot alle andere vakken. Binnen het basisonderwijs is verbeteren en versterken van het taalonderwijs een belangrijk aandachtspunt. Met Bibliotheek op School gaan Auris De Spreekhoorn en Nieuwe Veste een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid.

De school heeft een professionele leesconsulent van de Nieuwe Veste die de leescoördinatoren en het team van de school adviseert en ondersteunt. Gezamenlijk werken zij aan een lees- en mediaplan en met gerichte werkvormen en activiteiten. Daarnaast is er voor een actuele en gevarieerde collectie in de school gezorgd die aansluit op het lessysteem en geïntegreerd is met de collectie die de school al in eigen bezit had. Zo is leren omgaan met verschillende media, het ontwikkelen van taal en leesplezier direct op school bereikbaar.

Lezen vergroot je taalkennis, het vergroot en verrijkt je wereld en je ontwikkeling op alle mogelijke vlakken en gebieden zowel op school als daarbuiten!

Voor een groeiend aantal kinderen en jongeren is lezen geen vanzelfsprekende bezigheid meer. Er is een duidelijke relatie tussen het lezen van boeken en het terugdringen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Daarnaast is het medialandschap de afgelopen jaren enorm veranderd. Het is daarom van belang kinderen mediawijs te maken en deze media juist te gebruiken om taalontwikkeling te stimuleren, persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en hiermee leerprestaties te verhogen.

Met het landelijke concept Bibliotheek op School hebben inmiddels 21 scholen een samenwerking met Nieuwe Veste. 

De Kinderboekenweek werd op een griezelige maar leuke manier geopend. 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback