Auris College Leiden tekent intentieovereenkomst met KTS (Teylingen College)

Het Auris College Leiden heeft een intentieovereenkomst getekend met KTS (Teylingen College). Met deze samenwerking hopen KTS en het Auris College Leiden dat iedere jongere de specifieke begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Hierbij staat de leerling centraal. De scholen tekenden de overeenkomst op 19 december in Leiden.

De samenwerking tussen deze twee scholen geeft de mogelijkheid om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een leerroute aan te bieden, die aansluit bij hun ontwikkelperspectief. Op die manier kunnen de leerlingen succesvol worden opgeleid tot het behalen van een beroepsdiploma.

De KTS zal er tijdens deze samenwerking voor zorgen dat leerlingen kennis maken met de beroepsrichtingen op de KTS. De Auris-leerlingen kunnen dan een keuze maken voor hun vervolgopleiding. De docenten op de KTS hebben expertise op het gebied van beroepsgericht onderwijs, BTW, PIE en HBR.

Auris deelt haar expertise over taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en slechthorendheid (SH), geeft training aan de docenten en leerlingbegeleiders van de KTS en begeleidt leerlingen met een TOS of SH op de KTS.

KTS
De KTS biedt onderwijs op het niveau van vmbo basis, kader, Techno-mavo en mbo niveau 2 voor de profielen Horeca en Techniek.

Auris College Leiden
Auris College Leiden biedt de onderbouw vmbo en praktijkonderwijs aan leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend (sh) zijn.             

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback