Auris doet samen onderzoek naar TOS en doof- en slechthorendheid

Auris bundelt krachten in onderzoek naar taalontwikkelingsstoornissen (TOS) en doof- en slechthorendheid onder de naam Deelkracht.

Samen met Kentalis en NSDSK draagt Auris bij aan een toegankelijke samenleving. Dit doen we door gezamenlijk kennis over TOS en doof- en slechthorendheid te verzamelen en in te zetten. Deelkracht is de naam voor deze samenwerking. Voor de uitvoering van Deelkracht is subsidie toegekend door ZonMw. 

Binnen Deelkracht werken alle betrokkenen nauw samen aan een einddoel: een samenleving die voor onze doelgroep net zo toegankelijk is als voor ieder ander. Bij Auris werken we aan verschillende deelprogramma’s:

  • Taalontwikkelingsstoornis (TOS) 0-5 jaar
  • Taalontwikkelingsstoornis (TOS) 5+
  • Doof- en slechthorendheid 0-5 jaar 
  • Doof- en slechthorendheid 5+

Op de website van Deelkracht kun je zien waar we precies aan werken, wat er bereikt wordt en natuurlijk wie er allemaal meewerken. Voor meer informatie, neem contact op via secretaris@deelkracht.nl.

Meer informatie? Klik hier.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback