• Nieuws
  • Aanscherping Corona-regels leidt tot uitbreidingen online trainingen

Aanscherping Corona-regels leidt tot uitbreidingen online trainingen

Lees voor

17 november 2020

Aanscherping coronaregels leidt tot uitbreidingen online trainingen

Het cursuscentrum van de Koninklijke Auris Groep heeft naar aanleiding van de aanscherping van de Corona-regels, haar aanbod online trainingen via ZOOM uitgebreid. Paula van Egmond, teamleider van het Auris Cursuscentrum en Marco van Es, regiodirecteur bij Auris en verantwoordelijk voor het cursuscentrum, waren het snel met elkaar eens. Door dit extra aanbod kan Auris, ondanks alle maatregelen, haar expertise op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen en doof- en slechthorendheid blijven delen met professionals in de zorg en het onderwijs.

Een leven lang leren

Op afstand werken, maar ook op afstand trainen, neemt door de hele corona-crisis een enorme vlucht. “Omdat we de afgelopen periode al ervaring hadden opgedaan met ZOOM trainingen, lag uitbreiding voor de hand. We hebben inmiddels ook voldoende mogelijkheden om e-learning en trainingen op  afstand te geven. Deze manier van leren heeft ook positieve kanten, want online leren kan veel betekenen in onze maatschappij waar een ‘leven-lang-leren’ een steeds een belangrijkere rol speelt”, aldus Marco van Es.

Fundamenteel anders

Trainen op afstand is fundamenteel anders. Gezien de opzet van de Auris trainingen is fysieke aanwezigheid van de deelnemers normaal een belangrijk onderdeel. Om de trainingen effectief en interactief te houden wisselt Auris luisteren en werken in kleine groepen af. In virtuele break-out rooms wordt 1-op-1 of in kleine groepjes gewerkt aan opdrachten. En dat bevalt de deelnemers erg goed, zo blijkt uit een evaluatie. “Het enthousiasme van de deelnemers aan onze trainingen op afstand is groot. We kijken ook steeds hoe we ons (online) aanbod beter kunnen maken. Een leven lang leren geldt ook voor ons”, zegt Van Egmond tot slot.