• Kwaliteit

Kwaliteit

Lees voor

Kwaliteit

Bij Auris vinden we een goede kwaliteit van zorg heel belangrijk. Wij blijven dit constant evalueren en verbeteren.

We willen leren van wat goed gaat en wat nog beter kan. Dit doen we onder andere door naar uw mening over de geboden zorg te luisteren. Daarom nodigen wij u na het einde van de behandeling van uw kind uit voor ons ervaringsonderzoek.

Deelname is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de behandeling van uw kind. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek alleen om de kwaliteit van de zorg bij Auris te verbeteren.

Ervaringen

Ouders waarderen de behandeling van Auris. Ze geven aan dat ze geleerd hebben om beter te communiceren met hun kind. Ook vinden ze dat ze goed betrokken worden bij de behandeling van hun kind en nemen ze samen met de behandelaren beslissingen.

SIAC Kwaliteitskader

Auris is lid van de branchevereniging SIAC. Samen met andere SIAC-organisaties heeft Auris een kwaliteitskader gemaakt. Het kader omschrijft waar Auris aan moet voldoen om zorg voor mensen met auditieve en/of communicatieve beperkingen te mogen bieden.

Auris evalueert regelmatig of het blijft voldoen aan het kader. Zo kunnen we zo goed mogelijke zorg bieden en leren van verbeterpunten. Uit de laatste evaluatie blijkt dat Auris op bijna alle punten voldoet aan het kader. Zo schoolt de organisatie medewerkers actief om kennis te hebben en houden over de doelgroep. Ook heeft Auris een visie op zorg. De visie laat zien waar we voor staan en hoe we dagelijks werken. Op inclusiviteit willen we nog meer op inzetten. We zetten daar al verschillende stappen voor, maar dit willen we uitbreiden. Ook willen we nog meer op vaste momenten onze kennis overdragen.

Ciio certificering

Auris is sinds 2016 CIIO gecertificeerd voor alle onderdelen, met uitzondering van de Auris scholen. Scholen worden door de Onderwijsinspectie bezocht.