• Kijkwijzer

Kijkwijzer

Lees voor

Binnen de ambulante dienstverlening van Auris is de app “KijkWijzer TOS en Lezen” ontwikkeld. De KijkWijzer TOS en Lezen is een begeleidingsinstrument voor ambulant dienstverleners van Auris. Het is een middel om leerkrachten bewust te maken om met een “TOS-blik” naar het leren lezen van kinderen met TOS te kijken en daardoor meer passend te gaan handelen. Met behulp van de app kunnen ambulant dienstverleners samen met de leerkracht (en eventueel andere betrokkenen) een op maat gesneden leesbegeleiding opzetten voor kinderen met TOS.

Doelen van de app KijkWijzer TOS en lezen zijn:

  • het stimuleren en verbeteren van de fonologische vaardigheden, leesprestaties, leesmotivatie en het leesplezier van de leerling;
  • het specifiek inrichten van het onderwijsprogramma en de instructiestappen wat betreft de beginnende geletterdheid en het leesonderwijs voor het kind met TOS, zorg dragen voor succeservaringen en het stimuleren van de leesmotivatie;
  • het versterken van de leraar die zich kennis, methoden en vaardigheden eigen maakt ten behoeve van de directe leesbegeleiding aan kinderen met TOS.

Dit begeleidingsinstrument geeft praktische en handelingsgerichte adviezen voor de leesbegeleiding van kinderen met een TOS én vertraagde leesontwikkeling of een risico op dyslexie. De adviezen kunnen ingezet worden bij kinderen in de leeftijd vanaf ongeveer 5 jaar.

De app is een vervolg op de door Auris ontwikkelde map “Effectieve leesbegeleiding. Begeleidingsprotocol voor de ambulant dienstverlener” uit 2011.

Het filmpje geeft meer informatie over het gebruik van de app KijkWijzer TOS en lezen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via kijkwijzer@auris.nl.