• Stamper

Stamper

Lees voor

STAMPER is een applicatie voor overzichtelijke en gedetailleerde resultaten die de logopedist helpen bij het analyseren en het opstellen van grammaticale doelen bij kinderen tussen de 3,0 en 7,0 jaar oud.

Als input voor Stamper kunnen transcripties van spontane taaluitingen worden gebruikt die geannoteerd zijn conform de TARSP-systematiek (Schlichting, 2017). De output is een gedetailleerde grammaticale TARSP- profielanalyse, die op verschillende manieren gevisualiseerd kan worden.

Doelstelling

Het doel van Stamper is:

  • Wegnemen van belangrijke belemmeringen voor het interpreteren van spontane taalanalyses, zoals tijdsinspanning en expertise
  • Snel en makkelijk het grammaticale niveau van een kind/kinderen zien
  • Grammaticale vooruitgangen in kaart brengen
  • Groepsoverzichten in kaart brengen
  • Juiste grammaticale behandeldoelen opstellen

Resultaten Stamper

Met het overzicht dat Stamper geeft kan een professional snel en makkelijk het grammaticale niveau van een kind/ kinderen zien en grammaticale doelen kiezen voor de behandeling. Ook kunnen meerdere TARSP-analyses van één kind met Stamper bekeken worden om te zien hoe een kind zich ontwikkelt, en kunnen TARSP-analyses van meerdere kinderen worden bekeken om te zien waar een groepje kinderen verschillen en overeenkomen. Dit laatste kan de logopedist helpen bij het kiezen van groepsdoelen.

Resultaten

Stamper is onderdeel van het promotieproject FONOGRAM van promovenda Anouk Scheffer. Dit project loopt van oktober 2019 tot september 2023 en wordt in samenwerking met Universiteit Utrecht uitgevoerd. Meer weten? Mail naar innovatie@auris.nl.