Innovatie

Lees voor

De wereld om Auris heen verandert snel. Om de beste zorg en onderwijs te bieden aan onze doelgroep, verandert Auris mee. Daarom is er een innovatieteam, dat innovatie vormgeeft binnen Auris en met partners buiten Auris.
Het innovatieteam richt zich onder meer op technologische innovaties. In samenwerking met bedrijven en universiteiten ontwikkelt Auris bijvoorbeeld taaltools om de diagnostiek en behandeling van onze cliënten te optimaliseren. Met de tools kunnen professionals effectief en efficiënt werken. Met de analyses van de tools zorgen voor nog beter maatwerk voor individuele en voor groepen kinderen. De gegevens over taal en spraak die worden verzameld met de taaltools, worden waar mogelijk gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De kennis die dat oplevert, wordt gebruikt om de tools verder te verbeteren. Criteria voor succesvolle innovaties zijn haalbaarheid, wenselijkheid en levensvatbaarheid.

Daarnaast versterkt het team de innovatieve houding van de organisatie. Collega’s worden opgeleid en complexe vraagstukken pakken we gezamenlijk op innovatieve wijze aan, volgens het principe van Design Thinking. Hierbij is het van belang de context van het vraagstuk goed te definiëren en een afgebakende ontwerpvraag te formuleren.  Vervolgens halen we ideeën op. De beste ideeën proberen we uit en evalueren we (bijvoorbeeld met het double diamond model, zie afbeelding). Deze manier van werken zorgt voor vernieuwing voor toepasbaarheid van de oplossingen en op de vraag vanuit de praktijk.