Innovatie

Lees voor

Auris wil nu en in de toekomst hoogwaardige zorg en onderwijs bieden. Daarnaast wordt onderwijs steeds inclusiever. Daarom wil Auris een innovatieve organisatie zijn; om onze ambitie als expertiseorganisatie te realiseren, maar ook om mee te bewegen met de veranderende wereld om ons heen. We gebruiken bijvoorbeeld diverse technieken (Ideation) en methodieken (design thinking). Zo wordt iedere Auris professional gestimuleerd om innovatief te werk te gaan in zijn of haar eigen werk.

Daarnaast wil Auris diagnosticeren van spraak makkelijker maken voor professionals. Waarom? Hierdoor wordt behandeling op maat mogelijk gemaakt – door zowel het realiseren van tijdswinst  dan wel het verkregen inzicht in het precieze spraak- of taalgebrek van het kind. Door applicaties te ontwikkelen voor het analyseren van klanken, woordenschat en grammatica proberen we dit te realiseren. Deze applicaties bouwen we samen met de Universiteit Utrecht en technologiebedrijf It’s Language. Op dit moment is de Klank Analyse Tool (KAT) al werkzaam en inzetbaar voor professionals.