• Informatie over corona en Auris

Informatie over corona en Auris

Meer informatie over welke invloed corona heeft op onze diensten. Wij volgen uiteraard de richtlijnen van de overheid om onze dienstverlening zo veilig mogelijk te houden voor u en onze medewerkers.

Lees voor

Auris Audiologisch Centrum
Onze audiologische centra zijn open voor onderzoeken. Wij volgen de richtlijnen van de overheid om onze zorg zo veilig mogelijk te houden voor u en onze onderzoekers. Heeft u binnenkort een afspraak op het Audiologisch Centrum? Leest u dan alstublieft deze bijlage met informatie over onze maatregelen.

Auris Cursuscentrum
Onze trainingen en cursussen bieden we online aan. Met uitzondering van ‘Ervaar TOS’, ‘Ervaar Gehoorverlies’ en het ‘Autisme Belevingscircuit’. Deze ervaringscircuits kunnen alleen fysiek plaatsvinden. Gezien de huidige maatregelen van de overheid, geven we deze trainingen als de maatregelen het weer toelaten.

Auris Onderwijs
In afstemming met OCW en de PO-Raad is besloten om de so-scholen van Auris, Kentalis, Viertaal en Vitus Zuid niet volledig te openen. Onze scholen zijn gesloten tot 8 februari. Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep zijn de scholen wel open. Bezoek de pagina van de overheid voor meer informatie over het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Auris Behandelgroepen
Onze behandelgroepen zijn open. Wij houden ons aan de afspraken die gelden vanuit de overheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Bezoek de pagina van de overheid voor meer informatie over de kinderopvang.

Auris Ambulante behandeling en dienstverlening
We geven ambulante dienstverlening en behandeling op afstand.

Auris Ondersteunende Diensten
Onze medewerkers van de ondersteunde diensten, HR, ICT, bedrijfsvoering, beleid, onderzoek, kwaliteit, communicatie en het bestuur werken vanuit huis. Bij uitzondering wordt gebruik gemaakt van het kantoor aan het Ammanplein in Rotterdam.