Diensten

Bij Auris werken experts in taal en communicatie. Onze dienstverlening bestaat uit het doen van spraak- taal en gehooronderzoek, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ambulante dienstverlening in het regulier onderwijs, ambulante behandeling in de kinderopvang of in het gezin en intensieve zorg op onze behandelgroepen. Hieronder een overzicht van al onze diensten.

Lees voor
Gehooronderzoek bij volwassenen
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Gehooronderzoek bij volwassenen

Volwassenen met gehoorverlies kunnen op het Audiologisch Centrum in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom worden onderzocht.

Hoortoestellen onderzoek
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Hoortoestellen onderzoek

Een hoortoestel is een kleine geluidversterker. Het is een hulpmiddel om beter te horen. Het Audiologisch Centrum doet gehooronderzoek en hoortoestelcontrole.

Omgaan met auditieve en/of communicatieve problemen
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Omgaan met auditieve en/of communicatieve problemen

De cursus 'Spraakafzien en Communicatieve vaardigheden' is bedoeld voor slechthorenden, hun partners en/of familieleden. Spraakafzien is het onbewust letten op de mond, het gezicht en de lichaamshouding om de ander beter te begrijpen.

Tinnitus en hyperacusis
Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum

Tinnitus en hyperacusis

Het Audiologisch Centrum biedt voorlichting en begeleiding aan mensen met tinnitus- en hyperacusisklachten.

Voortgezet speciaal onderwijs
Meerdere Speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Biedt begeleiding op de reguliere school onvoldoende ondersteuning? Dan kan een kind (tijdelijke) ondersteuning krijgen op het speciaal onderwijs van Auris.