• Aanmelden Consultatie & advies zorg

Aanmelden Consultatie & advies zorg

Medewerkers van peuterspeelzalen en kinderopvangcentra die vragen hebben over een kind met taal- en/of spraakproblemen of een auditieve beperking kunnen één consultatiebezoek aanvragen. De medewerker van Auris observeert het kind, indien nodig, in de groep. Vervolgens worden de bevindingen en het advies omtrent behandeling indien nodig met de groepsleiding en de ouders besproken. De groepsleiding vult dit formulier in overleg met de ouders in. Zodra wij de gegevens binnen hebben, nemen wij contact op.

Lees voor