Auris is meer...

Auris is meer… dan een verzameling van scholen, ambulante diensten, audiologische centra en zorggroepen. 

Auris is een ketenorganisatie en een schakel in het netwerk van zorg en onderwijs rondom de cliënt en leerling. De keten van audiologie, (ambulante) behandeling op locatie, speciaal onderwijs en ambulante dienstverlening in het regulier onderwijs heeft Auris in huis. Auris werkt graag samen met reguliere scholen, zorgaanbieders, gemeenten en samenwerkingsverbanden. Daarnaast werken we ook op landelijk niveau samen met de andere instellingen voor onze doelgroep.

Auris is meer… dan een zorg en onderwijs organisatie voor doven en slechthorenden en cliënten en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

Auris is een expertiseorganisatie. Bij Auris werken experts in taal en communicatie. Auris heeft een onderzoeksafdeling die praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek doet. De expertise binnen de organisatie zet Auris niet alleen in voor de cliënten en leerlingen maar deelt deze ook graag met andere professionals buiten Auris. Auris werkt nauw samen met verschillende onderzoeksinstituten zoals de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Auris is meer… dan speciaal onderwijs. Auris werkt met effectieve interventies aan de  onderwijsbehoefte van de leerling.

Hierbij wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van onderbouwde en bewezen methoden en methodieken. Wij borgen onze basiskwaliteit zodat Auris-onderwijs van Goes tot Haarlem en van Tilburg tot Amersfoort een zelfde Auris-kwaliteit kent.
Om de kennis, binnen Auris actueel te houden en innovatieve interventies te ontwikkelen, werken onze onderwijsexperts intensief samen met onze onderzoekers en onderzoeksinstituten.

Auris is meer… dan een gewone werkgever

Collega’s bezoeken regelmatig nationale en internationale congressen waar ze kennis delen en halen. Er is ook een management development programma voor de directie en teamleiders in ontwikkeling en een scholingsprogramma voor medewerkers. Auris organiseert ook zelf congressen.
Auris heeft een groot werkgebied waar 1600 collega’s actief zijn. Om je collega’s beter te leren kennen en samen te kunnen werken organiseert Auris regelmatig evenementen.
Er zijn regelmatig dialoogsessies met collega’s en externen. We spreken dan over belangrijke onderwerpen die de leerlingen en cliënten aangaan en daarmee invloed hebben op de keuzes die Auris moet maken.
Er is een opening van het schooljaar en een nieuwjaarsbijeenkomst voor directeuren, teamleiders en de staf met een inhoudelijk programma en ruimte voor ontmoeting.
Daarnaast organiseert Auris jaarlijks sportieve evenementen zoals een tennistoernooi, volleybaltoernooi en de Tour de Auris voor recreatie- en racefietsers en kunnen collega’s vanuit Auris meedoen aan de Rotterdam Marathon.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback