Voorbeelden mbo

Voorbeelden van een arrangement in het MBO

Sasja

Sasja is negentien jaar en heeft autisme. Ze volgt een ict-opleiding op het regulier mbo. Op haar opleiding zitten meer leerlingen met autisme. Deze leerlingen zitten samen in één klas: de ict-structuurklas. De ict-structuurklassen zijn klein en bieden plaats aan maximaal twaalf leerlingen. Haar klas bestaat uit leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of dove en slechthorende leerlingen en ook leerlingen met gedragsproblemen. Er wordt aan Sasja veel meer begeleiding geboden dan aan de gemiddelde ict-leerling. Ze heeft, net als veel andere studenten met autisme, moeite zich staande te houden in het regulier onderwijs. Ze kan goed mee met het niveau, maar heeft een gestructureerde omgeving nodig om in te werken. Naast ict-vakken wordt er veel aandacht besteed aan sociale vaardigheidstraining, inzicht in haar eigen beperking en mogelijkheden en aan communiceren. Communicatieve redzaamheid, sociaal gedrag en leren leren zijn speerpunten. Sasja krijgt intensieve begeleiding van haar docenten van de opleiding en wordt daarnaast begeleid door een medewerker van Auris. Deze geeft goede instructies aan haar docenten. Door een goede samenwerking tussen het mbo en Auris kan Sasja zelfstandig werken in een veilige en prettige leeromgeving.

Pieter

Pieter is achttien jaar en volgt een technische opleiding op het regulier mbo. Hij heeft een taalontwikkelingsstoornis en een zware vorm van dyslexie. Zo kost het hem o.a. meer tijd zijn gedachten onder woorden te brengen dan de meeste andere leerlingen. Communiceren met Pieter lukt wel, het duurt alleen wat langer voor hij zijn zinnen heeft gemaakt. Door zijn dyslexie heeft hij veel moeite met het lezen van teksten: via spraaksoftware worden alle teksten voorgelezen. Hij maakt veel gebruik van zijn laptop en iPad. Bij tentamens krijgt hij extra tijd. Hij maakt ze in een aparte ruimte, zodat hij zich beter kan concentreren en minder last heeft van prikkels van buitenaf. Een medewerker van Auris gaat zo’n vier keer per jaar naar hem toe om gesprekken met hem en zijn studieloopbaanbegeleider te voeren. Deze gesprekken geven inzicht in de voortgang van Pieter en er wordt besproken wat voor Pieter nodig is om verder te kunnen.

 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback