Tinnitus en hyperacusis

Bij tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) is het erg belangrijk om de juiste voorlichting te krijgen. Een goed inzicht in wat tinnitus of hyperacusis is en welke factoren hierin een rol spelen, kan helpen om er op een goede manier mee om te gaan. Ons audiologisch centrum biedt voorlichting en begeleiding aan mensen met tinnitus- en hyperacusisklachten.

Hoe doen wij dit?

Informatiebijeenkomst

Wij geven een uitgebreide voorlichting tijdens onze informatiebijeenkomst bij de audiologische centra in Rotterdam, Goes of Bergen op Zoom. Hier wordt uitgebreid ingegaan op het gehoor, verwerking van geluid en overige informatie in de hersenen en de samenhang hiertussen. We bespreken de (mogelijke) oorzaken van tinnitus, maar juist ook de factoren die hierop van invloed zijn. Op deze manier bieden we handvatten die u kunnen helpen goed met uw klachten om te gaan, waardoor ze kunnen afnemen. U krijgt een informatiemap mee zodat u dit thuis nog eens na kunt lezen. Het is wenselijk om uw partner of een goede bekende mee te nemen, zodat u de informatie thuis nogmaals kunt bespreken en de ander u kan ondersteunen in het leren omgaan met uw tinnitus.

Audiologisch onderzoek

Middels uitgebreid audiologisch onderzoek, wordt nagegaan of er bijzonderheden zijn met betrekking tot uw gehoor. Onze audioloog bespreekt de resultaten met u en geeft indien nodig advies met betrekking tot uw gehoor (al dan niet in relatie tot de tinnitus/hyperacusis).

Individuele begeleiding

Voor sommige mensen is het fijn wanneer er in één of enkele begeleidende gesprekken met ze meegedacht wordt over wat helpend kan zijn om minder last te hebben van de tinnitus-/hyperacusisklachten. De maatschappelijk werker of psycholoog helpen u verder op weg door nieuwe inzichten te geven, te reflecteren of samen op zoek te gaan naar een externe professional die structureel betrokken kan worden bij uw begeleiding of behandeling.

Wil je meer weten over begeleiding bij of onderzoek naar tinnitus en hyperacusis? Klik dan op onderstaande link of neem contact op met een van onze audiologische centra.

Meer informatie Auris Audiologisch Centrum

 

 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback