Doof of slechthorend

Slechthorende en dove kinderen hebben moeite met de gesproken taal. Ze kunnen die taal niet of niet goed genoeg horen. Zij leren de gesproken taal niet door veel met anderen te praten. Dit heeft gevolgen voor hun taalontwikkeling, voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling en voor het leren. Vooral het leren lezen is voor dove en slechthorende leerlingen lastig.

Als ouder weet je soms niet wat je moet doen om je kind te helpen. Dan kun je wel wat hulp gebruiken. Thuis of op school. Thuis kun je leren hoe je duidelijk met je kind kunt communiceren. Je kunt cursussen volgen om te leren gebaren. 

In het speciaal onderwijs maken we gebruik van het Nederlands met Gebaren en de Nederlandse Gebarentaal. Hierdoor kan je kind makkelijker informatie opnemen. Gaat je kind naar het regulier onderwijs? Daar kan het ondersteuning krijgen van een ambulant begeleider van Auris.

Waar moet je op letten als er een doof of slechthorend kind in een gewone klas zit? Download hier de poster Een dove of slechthorende leerling in de klas voor tips.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback