Vergoedingen en kosten

VERGOEDINGEN

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten van behandeling bij Auris, na aftrek van uw eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen bijdrage.

Voor 2020 hebben we bij het grootste deel van de zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten en bij een gering aantal lopen op dit moment de onderhandelingen nog. Bij twijfel over de status van de contractering, adviseren we u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 
Bij gecontracteerde zorgverzekeraars dienen wij maandelijks de factuur rechtstreeks in.

KOSTEN VAN HET ONDERZOEK

Auris maakt jaarlijks per zorgverzekeraar per prestatie tariefafspraken. Daarnaast gelden er passantentarieven. Deze tarieven zijn van toepassing op cliënten, die niet verzekerd zijn of een buitenlandse verzekering hebben. Ook voor clienten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met Auris gelden deze tarieven. In dat geval sturen wij de factuur aan u toe. Indien wel een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere tarieven gelden.
De passantentarieven van Auris Behandelzorg voor 2020 zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Prestatie zintuigelijk gehandicaptenzorg -
Auditief/ communicatief

Omschrijving

Eenheid

Kosten 2020

AC10

Intake

Per uur

€455,57

AC21

Behandeling doof/slechthorend excl. groep

Per 28 dagen

€649,15

AC22

Behandeling doof/slechthorend incl. groep

Per 28 dagen

€2.328,37

AC31

Behandeling TOS excl. groep

Per 28 dagen

€581,78

AC32

Behandeling TOS incl. groep

Per 28 dagen

€3.194,89

AC33

Behandeling individueel zonder groep

Per 28 dagen

€908,11

AC41

Diagnostiek en behandelcoördinatie

Per uur

€581,80

AC42

Behandeling

Per uur

€119,10

AC50

Reistoeslag

Per contact

€122,03

Tarieven zijn van toepassing op geregistreerde behandeluren op of na 1 januari 2020.

In 2019 waren de volgende tarieven van toepassing bij behandelingen.

Prestatie zintuigelijk gehandicaptenzorg -
Auditief/ communicatief

Omschrijving

Eenheid

Kosten 2020

2001

Zorg in verband met een auditieve beperking

Per uur

€130,31

2002

Zorg in verband met een communicatieve beperking als gevolg van TOS

Per uur

€130,31

2003

Uittoeslag zorgverlener

Per uur

€24,34

Tarieven zijn van toepassing op geregistreerde behandeluren op of na 1 januari 2019.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback