Speciaal onderwijs

Heeft je kind meer ondersteuning nodig dan wij kunnen bieden op de reguliere school? Dan gaat je kind naar een school voor speciaal onderwijs. De keuze voor de school voor speciaal onderwijs wordt genomen in samenspraak met ouders en school.

 

Voorbeeld van speciaal onderwijs

Mart is zes jaar en heeft een taalontwikkelingsstoornis. Hij heeft problemen met het begrijpen van taal en komt moeilijk uit zijn woorden. Na een periode op een Auris Behandelgroep is hij beter gaan praten maar hij kan nog niet naar een reguliere school. De Commissie van Onderzoek heeft aan Mart een arrangement toegekend voor speciaal onderwijs. Hij gaat de komende twee jaar naar Auris Taalfontein, een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Daar is veel aandacht voor zijn taalverwerving. De verwachting is dat hij over twee jaar kan overstappen naar het regulier onderwijs. Zijn ouders hebben een aantal gesprekken gehad met een Auris-gezinsbegeleider. Zij volgen nu een oudercursus bij het Auris-cursuscentrum over de opvoeding van een kind met een taalontwikkelingsstoornis. Dit arrangement wordt voor minimaal één en maximaal vier jaar toegewezen. Daarna wordt opnieuw bekeken welke ondersteuning Mart nodig heeft.

Jaarlijks kijken welke hulp uw kind nodig heeft op een Aurisschool
Pim zit op een Aurisschool. Elk jaar wordt de voortgang van Pim geëvalueerd en wordt gekeken of hij op een Aurisschool moet blijven of dat hij naar het regulier onderwijs kan.

Overzicht scholen en websites

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback