Begeleiding op een reguliere school

Je kind gaat naar een gewone basisschool. De school en je kind krijgen extra hulp en ondersteuning. Welke ondersteuning je kind krijgt hangt af van de onderwijsbehoefte van je kind en de ondersteuningsbehoefte van de school.

  • In hoeverre moet het lesprogramma worden aangepast aan de onderwijsbehoefte van je kind?
  • Wordt de ondersteuning alleen door een ambulant begeleider uitgevoerd, of is ook inzet van bijvoorbeeld een logopedist nodig? En hoeveel inzet is er nodig vanuit de school zelf?
  • Wordt de ondersteuning aan meerdere leerlingen op één school aangeboden of aan één leerling?
 

Voorbeelden van begeleiding op de reguliere school

Job
Job is slechthorend. Samen met een Auris-medewerker werkt hij met het werkboek 'FF luisteren'. Dit is een boek voor dove en slechthorende leerlingen vanaf negen jaar; er wordt individueel of in kleine groepen mee gewerkt. In dit boek komt de eigenheid van de leerling aan bod, van alles over horen en verstaan en informatie over hoorapparatuur. Jobs ouders hebben de gratis handleiding gedownload van internet. Ze waren daar erg blij mee, want er staat veel achtergrondinformatie in. In deze handleiding staan veel praktische aanwijzingen en suggesties. Job krijgt deze ondersteuning voor één jaar toegewezen.

Martine
Martine heeft een taalontwikkelingsstoornis en een kleine woordenschat. Ze gaat naar een reguliere school waar meer leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis naar toe gaan. Auris heeft de ondersteuning van deze leerlingen zo georganiseerd dat er regelmatig een Auris-medewerker op de school aanwezig is. Dit betekent dat Martine gewoon naar haar eigen klas gaat en een paar dagdelen in de week naar een speciale klas. Ze krijgt daar extra aandacht van de logopedist, de intern begeleider van de school en een Auris-medewerker. Samen met Martine wordt bijvoorbeeld de geschiedenisles voorbereid. Dit gebeurt door alvast naar de les te kijken en uit te zoeken wat de woorden betekenen die zij nog niet kent. Zo kan zij de les die later in de klas wordt gegeven, goed volgen. Martine krijgt deze extra ondersteuning voor minimaal één en maximaal twee jaar toegewezen. Daarna wordt opnieuw bekeken welke ondersteuning zij nodig heeft.

Jaarlijks kijken welke hulp uw kind nodig heeft in het regulier onderwijs
Lin zit op het regulier onderwijs en krijgt begeleiding vanuit Auris. Elk jaar wordt de voortgang van Lin geëvalueerd en wordt gekeken of Lin nog begeleiding nodig heeft vanuit Auris. 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback