4-12 jaar

Je kind gaat naar school. Het wil vast graag leren lezen en met alle lessen meedoen. Soms gaat dat niet zo makkelijk. Bijvoorbeeld doordat je kind niet goed hoort wat de juf zegt. Of omdat het niet begrijpt wat de meester of de andere kinderen bedoelen. Auris zorgt ervoor dat je kind de lessen goed kan volgen. En ondersteunt de school om jouw kind onderwijs te geven. Je kind voelt zich weer prettig op school. Als het nodig is kan je kind ook onderwijs volgen op een van onze specialistische onderwijslocaties.

Auris biedt ook ambulante behandeling in gezinnen. In Amersfoort en Bergen op Zoom biedt Auris naschoolse opvang. Wij geven ook krachttraining aan leerlingen die het nodig hebben. 

Vermoed je een taalontwikkelingsstoornis bij je kind of dat je kind doof of slechthorend is? Een huisarts kan je kind voor onderzoek verwijzen naar het Audiologisch Centrum.  

Passend Onderwijs voor Jan

Doof of slechthorend en naar school

Voordat je kind naar school gaat, weet je vaak al dat je kind minder goed hoort. Naar welke school kan je kind dan nu het beste toe? Het kan ook zijn dat je nog maar pas ontdekt hebt dat je kind minder is gaan horen. Kan je kind dan wel op zijn school blijven?

LEES HIER VERDER

Naar school met een taalontwikkelingsstoornis?

Heeft jouw kind moeite met de taal leren? Problemen met bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat het bedoelt? Misschien weet je al dat je kind een taalontwikkelingsstoornis heeft. Of het is nodig dat dat onderzocht wordt. 
Natuurlijk wil je graag dat je kind met plezier naar school gaat. Hoe krijg je daarvoor de beste hulp.
 

Auris Audiologisch Centrum

Heeft je kind problemen met horen of heeft het misschien een taalontwikkelingsstoornis? Je huisarts kan je verwijzen naar een audiologisch centrum. Daar wordt je kind onderzocht door verschillende specialisten. Dat zijn bijvoorbeeld: audiologen (gespecialiseerd in het gehoor), logopedisten, psychologen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. Dit team overlegt steeds met elkaar en komt dan met een duidelijk advies.


Meer informatie Audiologisch Centrum

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback