Doof of slechthorend

Slechthorende en dove kinderen hebben moeite met de gesproken taal. Ze kunnen die taal niet of niet goed genoeg horen. Zij leren de gesproken taal niet door veel met hen te praten. Dit heeft gevolgen voor hun taalontwikkeling, voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling en voor het leren.  Vooral het leren lezen is voor dove en slechthorende leerlingen lastig.

Auris kan ervoor zorgen dat je kind passend onderwijs krijgt. Hij of zij krijgt dan een zogeheten onderwijsarrangement. Er zijn verschillende onderwijsarrangementen: arrangementen waarbij je kind ondersteuning krijgt op een reguliere school en arrangementen waarbij je kind naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs gaat.

In het speciaal onderwijs maken we gebruik van het Nederlands met Gebaren en de Nederlandse Gebarentaal. Hierdoor kan je kind makkelijker informatie opnemen. Gaat je kind naar het reguliere onderwijs? Daar kan het ondersteuning krijgen van een ambulant begeleider van Auris. 

JongerenCommissie

De SBNDJ/JongerenCommissie is de organisatie voor dove en zwaar slechthorende jongeren (met en zonder ci) van 12 t/m 30 jaar.  Ze organiseren allerlei activiteiten voor (én door) dove en zwaar slechthorende jongeren. Gezellige activiteiten, zoals de JC-dag maar ook "leerzame" activiteiten, zoals een workshop voor jongeren of een training voor nieuwe vrijwilligers.

Facebook

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback