Begeleiding op een reguliere school

De school en je kind krijgen extra hulp en ondersteuning op een gewone middelbare school. Welke ondersteuning je kind krijgt hangt af van de onderwijsbehoefte van je kind en de ondersteuningsbehoefte van de school.

  • In hoeverre moet het lesprogramma worden aangepast aan de onderwijsbehoefte van je kind?
  • Wordt de ondersteuning alleen door een ambulant begeleider uitgevoerd, of is ook inzet van bijvoorbeeld een logopedist nodig? En hoeveel inzet is er nodig vanuit de school zelf?
  • Wordt de ondersteuning aan meerdere leerlingen op één school aangeboden of aan één leerling?
 

Voorbeelden begeleiding op een reguliere school

Sven
Sven heeft ASS-TOS. Hij zit dit jaar in de examenklas. De school waar hij naar toe gaat is een Medium Setting. Omdat er veel leerlingen met communicatieproblemen op school zitten, zijn twee Auris-medewerkers elk twee dagdelen op school aanwezig.

Sven heeft hulp nodig bij het plannen en organiseren en bij de vakken Frans en Engels. Met één van de Auris-medewerkers heeft Sven elke week een gesprek waarin de studiewijzers op Magister (leerlingvolgsysteem waar de Auris-medewerkers toegang toe hebben gekregen) worden gecheckt en een planning wordt gemaakt. Ook bespreekt Sven de stof voor de toetsen Frans met haar voor en na. De andere Auris-medewerker wordt ingeschakeld als Tom een toets Engels heeft. Er is een specifieke methodiek ontwikkeld voor cluster 2 leerlingen om Engelse-, Franse- en Duitse woorden en zinnen aan te leren en te begrijpen. De Auris-medewerker werkt samen met Sven aan het uitbreiden van zijn woordenschat.

Op deze manier weet Sven goed wat hij moet doen en kan hij zijn examen halen. Op zijn vervolgopleiding, het MBO, kan Sven als dat nodig is ook weer begeleiding krijgen bij Engels. Er moet dan weer een onderwijsarrangement aangevraagd worden.

Mark
Mark heeft ASS-TOS. Hij zit in de brugklas van een grote scholengemeenschap. De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is erg wennen geweest voor Mark. Hij moet nu elk uur naar een ander lokaal met een andere docent, moet invoegen in een nieuwe klas waar hij nog niemand kent en hij krijgt veel nieuwe vakken.

Gelukkig heeft hij in de beginperiode elke week een gesprek met een Auris-medewerker. Zij heeft in de eerste week van het nieuwe schooljaar de docenten voorlichting gegeven over Mark’s Asperger en de communicatieproblemen  die dit met zich meebrengt voor Mark en is vraagbaak wanneer de docenten niet weten hoe ze Mark kunnen helpen. Ook heeft ze nauw contact met de mentor van Mark en met de zorgcoördinator.

De Auris-medewerker bespreekt toetsen van Nederlands en Engels met Mark na om te kijken wat hij een volgende keer anders zou moeten doen, maakt met hem een planning voor de komende week, bespreekt werkstukken met hem voor. Ze leert hem hoe hij deze (vaak erg talige) opdrachten in stukjes kan verdelen en zo een stappenplan kan maken voor zichzelf.

Voor het samenwerken met medeleerlingen neemt de Auris-medewerker met Mark een aantal hulpzinnen door en oefent met hem hoe hij hierin beter kan communiceren met hen en om hulp kan vragen aan de docent wanneer de samenwerking minder goed verloopt.

Mark krijgt deze extra ondersteuning voor minimaal één en maximaal twee jaar toegewezen. Daarna wordt opnieuw bekeken welke ondersteuning hij nodig heeft.  

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback