Een CI

Als je kind doof of ernstig slechthorend is, is de kans groot dat het met een CI spraakklanken kan gaan verstaan. Zo kan je kind woorden leren. Sommige kinderen kunnen hierdoor goed verstaan wat mensen zeggen en regulier onderwijs volgen.

Wat is een CI?
Een cochleair implantaat, afgekort CI, is een hoorapparaat. Een CI is er voor kinderen die met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluiden kunnen waarnemen. Een CI neemt de functie van het slakkenhuis over, wanneer dit slakkenhuis niet goed meer werkt. Een gewoon hoorapparaat maakt geluiden harder. Het geluid zal daardoor niet altijd beter worden. Een CI maakt geluiden niet harder, maar zet geluid om in signalen. Deze signalen gaan via het slakkenhuis door naar de gehoorzenuw. Het geluid dat je kind hoort met een CI, zal anders zijn dat wat horende mensen horen. Een CI verandert niets aan de doofheid zelf.

Wie komt er in aanmerking voor een CI?
Of je kind in aanmerking komt voor een CI, hangt af van een aantal dingen. Ook kijken we per kind naar de situatie.

  • Er moet sprake zijn van (zeer) ernstig gehoorverlies aan beide oren. De oorzaak ligt in het slakkenhuis. Het is belangrijk dat de gehoorzenuw goed werkt. Daarnaast werkt een gewoon hoortoestel niet voldoende. De gesproken taalontwikkeling zal hierdoor niet genoeg op gang komen, ondanks het gebruik van de hoortoestellen.
  • We onderscheiden twee groepen kinderen:
    - Kinderen die doof of ernstig slechthorend geboren zijn. De gesproken taalontwikkeling kan dan niet goed op gang komen. Bij voorkeur vindt het aanbrengen van een CI plaats rond het eerste levensjaar. Bij kinderen vanaf vijf jaar is het minder zinvol om een CI aan te brengen. Het leren herkennen en gebruiken van geluid wordt dan steeds moeilijker.
    - Kinderen die later ernstig slechthorend of doof zijn geworden. De maximale leeftijd waarop deze kinderen in aanmerking komen voor een CI, hangt van een aantal dingen af. Zo kijken we naar de spraak- en taalontwikkeling die al heeft plaatsgevonden. Ook de duur van de doofheid en het gebruik van hoortoestellen speelt een rol.

De Koninklijke Auris Groep werkt samen met de KNO-afdeling van het Erasmus MC. Met vragen kun je terecht bij het CI-team. De medewerkers geven je informatie en advies en begeleiden jou en je kind wanneer het een CI nodig heeft.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback