ANBI status

Auris heeft de ANBI status. Dat betekent dat Auris de status heeft van een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor geldt Auris voor de Belastingdienst als een goed doel.
Hieronder enkele gegevens op een rijtje:

De namen van de stichtingen die een ANBI-status hebben

Stichting Koninklijke Auris Groep
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep
Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

Het RSIN-nummer van de stichtingen

Stichting Koninklijke Auris Groep – 2772115
Stichting Onderwijs – 810938662
Stichting Zorg - 813070727

Het fiscaalnummer van de stichtingen

 

Rekeningnummers:

Auris: NL16 ABNA 0514 6222 29
Onderwijs: NL27 ABNA 0438 1051 33
Zorg: ABNA 0437 2100 49

De BIC-code is voor alle rekeningen ABNANL2A.

Voor de omzetbelasting geldt het volgende nummer: 8041.15.667. Dit nummer geldt voor heel Auris. Voor de loonheffing gelden wel aparte nummers:

Auris: 0027.72.115
Onderwijs: 8109.38.662
Zorg: 8130.70.727

Contactgegevens

Ammanplein 2
3031RT, Rotterdam

Postbus 3192
3003AD, Rotterdam

Beschrijving van doel, missie en bestaansreden van de organisaties

Auris is de professionele partner van mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal.

Bestuurssamenstelling en naam bestuurslid

Hermien Hendrikx, voorzitter Raad van Bestuur
Tijs van der Wielen, lid Raad van Bestuur
 

Actueel beleidsplan 

Lees hier de missie, visie, kernwaarden en de strategische doelen voor 2022. 

Het beloningsbeleid voor zowel werknemers als bestuurders

Wij hebben op dit moment géén separaat beloningsbeleid, maar volgen de cao PO en cao GZ.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten, voorzien van financiële gegevens.

Jaarverslag 2018 
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012

 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback