Onze mensen

Auris helpt problemen oplossen die te maken hebben met horen, spreken of taal. Daar zijn meer dan 1500 mensen bij betrokken. Deze mensen leveren zorg, onderwijs en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ook begeleidt Auris professionals door bijvoorbeeld scholing en advies.

Wie zijn al die mensen die voor Auris werken? En wat doen ze? Hieronder zie je een paar van de vele functies omschreven.
 

Ambulante begeleider

Een ambulant begeleider ondersteunt ouders bij de opvoeding. Bijvoorbeeld als een kind moeite heeft met praten. Of met begrijpen wat er gezegd wordt. Een gezinsbegeleider denkt mee en geeft veel praktische tips. 

Pedagogisch begeleider

Een behandelgroep is bedoeld voor kinderen van 1 tot 5 jaar. Er werken twee pedagogisch begeleiders. Zij leiden en begeleiden de groep. Zo zijn de kinderen op een zinvolle en leuke manier met taal bezig. 

Orthopedagoog

Op een behandelgroep werkt ook een behandelcoördinator. Die zorgt ervoor dat een kind de beste behandeling krijgt. Ook stuurt hij/zij de verschillende behandelaars aan. Een behandelcoördinator is meestal een orthopedagoog of ook wel een psycholoog. Een orthopedagoog kan ook werken op een van de scholen van Auris. Daar helpt hij/zij onder meer door leerkrachten te ondersteunen en leerlingen te observeren.

Logopedist

Een logopedist geeft spraak- en taallessen. De ene keer aan een kind alleen, de andere keer aan groepjes kinderen. Ook ondersteunt een logopedist leerkrachten en pedagogisch begeleiders.
 

Kinderoefentherapeut

Een kinderoefentherapeut helpt kinderen met motorische problemen. Bijvoorbeeld kinderen die vaak vallen of niet goed kunnen fietsen of rennen. Of kinderen die moeite hebben met schrijven of knutselen.
 

Docent

Op de scholen van Auris werken natuurlijk ook docenten of leerkrachten. Zij zijn gespecialiseerd in het geven van passend onderwijs. Verder werken er ook vakleerkrachten. Bijvoorbeeld voor muziek of gymnastiek. En een docent gebarentaal helpt kinderen met een auditieve beperking. 

Ambulant dienstverlener

Een ambulant begeleider gaat naar verschillende scholen toe. Daar helpt hij/zij leerlingen die niet naar een school voor speciaal onderwijs gaan. De ambulant begeleider helpt zowel de leerling als de leerkracht.

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback