Bezwaar maken tegen een besluit van de Commissie van Onderzoek of klacht over Auris-OPP

Heb je vragen of ben je het niet eens met het besluit van de Commissie van Onderzoek op je aanvraag voor extra ondersteuning door Auris? 

Neem dan contact op met de contactpersoon bij het Auris Aanmeldpunt in de regio waar je woont. 

Is er al eerder een onderwijsarrangement van Auris toegewezen of gaat het over het OPP? 

Neem dan contact op met de leraar of ambulant dienstverlener van je leerling of kind.

Niet opgelost

Het kan zijn dat je ook na een gesprek met het aanmeldpunt of de leraar/ambulant dienstverlener van je leerling of kind nog steeds een bezwaar hebt. Dit kun je schriftelijk bij de Commissie van Onderzoek indienen via je contactpersoon of rechtstreeks. Na ontvangst van je bezwaar ontvang je een ontvangstbevestiging waarin de bezwaarprocedure wordt toegelicht. Het aanvragen van een second opinion door een andere instelling behoort tot de mogelijkheden.

Geschillencommissie passend onderwijs 

Kom je na de bezwaarprocedure er met de CvO en/of met een second opinion niet uit, dan kun je over de toelatingsbeslissing of het OPP terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Meer informatie over de GPO vind je op https://onderwijsgeschillen.nl/  

Contactgegevens

Stuur een email  of brief aan het postadres: 
Auris Commissie van Onderzoek
Postbus 3192
3003 AD Rotterdam. 

De officiele klachtenregeling vind je op pagina met links en downloads. 

Je kunt ook advies vragen bij een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties. Het gaat dan om kinderen die extra zorg nodig hebben in het onderwijs. Klik hier voor meer informatie www.onderwijsconsulenten.nl

 

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback