Filter de resultaten:

Geplaatst: 24 januari 2020

12-jarige Mahmoud voor een dag de baas van Auris

Op donderdag 23 januari stond Tijs van der Wielen, bestuurder van Koninklijke Auris Groep, zijn stoel af aan de 12-jarige Mahmoud, leerling uit groep 8 op een van de Auris scholen in Rotterdam voor leerlingen van 4 tot 13 jaar die moeite hebben met taal. Mahmoud is een van de meer dan 400 kinderen die op deze dag het bedrijfsleven van Nederland overnamen door deel te nemen aan het project Baas van Morgen, georganiseerd door JINC. Lees meer »

Geplaatst: 14 januari 2020

Experiment ‘Gebaren op afstand’ feestelijk van start

Op donderdag 9 januari vond het startschot plaats van het experiment 'Gebaren op afstand' op de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam. Met 'Gebaren op afstand' kunnen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs via een app lessen Nederlandse Gebaren Taal (NGT) volgen. Dit experiment is opgezet voor leerlingen die gebruik maken van een tolk en hebben aangegeven moeite te hebben met het volgen van de tolk, omdat zij geen NGT-lessen meer krijgen. Lees meer »

Geplaatst: 09 december 2019

Meerjarige subsidie sector auditief- en communicatief

ZonMw kent een meerjarige subsidie toe aan de sector voor dove en slechthorende cliënten en cliënten met een taalontwikkelingsstoornis. Met de subsidie kan de sector de komende drie jaar verschillende projecten doen op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek, ontwikkeling en (technologische) innovatie. Lees meer »

Geplaatst: 30 september 2019

25 jaar tweetalig onderwijs voor dove en slechthorende kinderen

Op 1 oktober 2019 wordt bij de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam-Zuid feestelijk stil gestaan bij 25 jaar tweetalig onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Tweetalig onderwijs op deze school wil zeggen dat de leerlingen les krijgen in het Nederlands met en zonder ondersteunende gebaren (NmG) en in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Lees meer »

Geplaatst: 03 juli 2019

Wereld TOS Dag 2019

Op vrijdag 18 oktober 2019 is het Wereld TOS dag. TOS staat voor taalontwikkelingstoornis en is een veelvoorkomende, maar erg onbekende handicap. En dat terwijl er naar schatting in elke klas van de basisschool ongeveer 2 kinderen met een TOS zitten. Lees meer »

Geplaatst: 28 mei 2019

TaalStaal 2020: Save the date

Zet vrijdag 6 maart 2020 alvast in je agenda voor een nieuwe editie van TaalStaal. Thema van deze editie is "Taal voor nu en later: Participatie van kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis onder de loep." Lees meer »

Onze locaties

Neem contact met ons op

Stel hier je vragen

Uw Contactinformatie

Uw Feedback